Zber konárov po obci

Taktiež pripomíname občanom, že je možné vynášať burinu a konáre do obecného oploteného areálu za cintorínom v Ondrochove a to každú stredu od 08.00 h do 12.00 h a každú sobotu od 13.00 h do 15.30 h. Zber konárov po obci sa bude konať v stredu 21.03.2012. Konáre je potrebné upraviť do snopkov, aby bola zjednodušená manipulácia s konármi pri ich nakladaní.