Výzva na spoločný odber krvi

Transfúzna stanica v Nových Zámkoch a ZO SČK v Lipovej vyzývajú občanov, aby sa 27.03.2012 zúčastnili spoločného odberu krvi na transfúzno-hematologickej stanici v Nových Zámkoch. Odchod je ráno o 07.30 h autami od Obecného úradu v Lipovej. Výzva bola vyhlásená z dôvodu akútneho nedostatku krvi na transfúznej stanici.