Obzrime sa o kúsok späť a zaspomínajme na nedávne aktivity obecného úradu...

V rámci októbra, ktorý je mesiacom úcty k starším Obec Lipová prostredníctvom pani starostky a pracovníkov obecného úradu prežila sviatočný deň. Deväť z desať najstarších obyvateliek z našej obce navštívila pani starostka s kyticou kvetov a vecným darčekom i peňažným poukazom, aby im osobne zablahoželala veľa zdravia, spokojnosti a radosti do ďalších dní a rokov.

Tej najstaršej, pani Helenke Barusovej zahral aj pán poslanec Štefan Švajda. Tak si spolu s dcérou Alenkou aj všetci trochu zaspievali. Po týchto návštevách pracovníčky obecného úradu Ivanka Slobodníková a Lenka Letková navštívili ešte 70 jubilantov z našej obce, aby ich pozdravili, odovzdali darček i peňažnú poukážku. Počasie bolo krásne a vďačnosť, úsmev na tvárach našich navštívených spoluobčanov boli najväčšou odmenou pre kolektív obecného úradu.

Fotky z blahoželania jubilantkám si môžete pozrieť tu. /vzhľadom k pandemickej situácii sme nemohli navštíviť ležiace jubilantky v ich domoch, preto pozdrav, kytica a darček boli odovzdané ich príbuzným/

 

Prvé dva novembrové dni si každý rok pripomíname Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Obecný úrad po prijatí rôznych pandemických opatrení začiatkom roka 2020 zaviedol a už druhý rok uskutočnil spomienkový akt na oboch cintorínoch. Na každý hrob nášho spoluobčana, ktorý nás opustil v tomto roku (i v novembri a decembri 2020) položila starostka obce spomienkové venčeky s odkazom, že Obec Lipová spomína na svojich spoluobčanov. Pri obidvoch obecných krížoch zapálila spolu s pracovníkmi obecného úradu sviečky ako symbol večného života. Zároveň sa ospravedlňujeme občanom v Ondrochove, že v obecnom Žurnály nám redakcia nimi spôsobenou chybnou korektúrou spôsobila, že ondrochovský kríž nebol zverejnený. Redakcia sa oficiálne ospravedlnila starostke obce.) A tak Vám poskytneme tieto zábery na našej obecnej stránke.

Spomíname... Odpočívajte v pokoji...

Fotky si môžete pozrieť tu.