Obecný úrad pripravuje...

Prípravujeme:

- Mikuláša pre lipovské deti

- vianočné pozdravy pre našich občanov s kalendárom na rok 2022

- darčeky a finančnú hotovosť pre našich novorodencov

- peňažné poukážky pre tohtoročných darcov krvi

- posledné tohtoročné obecné zastupiteľstvo