Aktivity našich záhradkárov

O dobrej spolupráci našich záhradkárov s predsedom SZZ Ing. Jakubekom svedčí aj fakt, že už tri krát sa naši záhradkári zúčastnili na obnove ovocného sadu v areáli Agrokomplexu Nitra a aj touto cestou im predseda SZZ pán Jakubek, ako aj Obec Lipová ďakuje za ochotu a vykonanú prácu. Naposledy pracovali v areáli Agrokomplexu dňa 22.06.2017. Deň predtým Ing. Jakubek navštívil lipovských záhradkárov a žiakov základnej školy.

Čítať ďalej: Aktivity našich záhradkárov

Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže v kosbe ...

Náš spoluobčan Štefan Harmata spolu s predsedom ZO SZZ pánom Kajanom sa dňa 24.6.2017 zúčastnili 12. ročníka celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe na Vlkolínskych Lúkach. Ocenenie za kosbu prevzal z rúk predsedu SZZ pána Jakubeka. Za Lipovú ho povzbudzovali manželka Anka a pán Kajan s manželkou.

Čítať ďalej: Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže v kosbe ...

Ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017

Vynikajúcim výsledkom 12:0 ukončilo naše A mužstvo futbalovú sezónu 2016/ 2017 a celkové druhé miesto v tabuľke je po dlhom čase našim najväčším úspechom našich futbalistov. Za reprezentáciu obce v športovej oblasti im úprimne ďakujeme.

Čítať ďalej: Ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017

Prerušenie distribúcie elektriny - 14.06.2017

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.06.2017 bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. v časti Mlynský Sek domy č.:

Čítať ďalej: Prerušenie distribúcie elektriny - 14.06.2017