Otváracia doba kompostoviska v marci 2024

Obecný úrad Lipová oznamuje, že kompostovisko v Ondrochove bude v mesiaci marec 2024 otvorené nasledovne:

- každú stredu od 13:00 do 17:00

- každú sobotu od 11:00 do 15:00

Na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov...

V sále Kultúrneho domu v Lipovej sa 20. februára 2024 konala výročná schôdza členov MO JDS v Lipovej. Schôdzu otvorila a viedla predsedníčka Ing. Alžbeta Švajdová, ktorá privítala prítomných hostí – predsedníčku OO JDS Nové Zámky  PaedDr. Máriu Malperovú a starostku obce Mgr. Tatianu Ölveckú.

Čítať ďalej: Na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov...