Dosiahnuté výsledky projektu Podpora opatrovateľskej služby II.

Konkrétne výsledky v oblasti udržateľného rozvoja boli dosiahnuté hlavne v starostlivosti o klienta, išlo o činnosti zamerané na individuálnu sociálnu prácu s konkrétnym klientom, ktorá bola vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí. Prehĺbil sa vzťah medzi zamestnancom a klientom. Obec mala počas celého obdobia zapojených 8 klientov a 5 opatrovateliek.

Čítať ďalej: Dosiahnuté výsledky projektu Podpora opatrovateľskej služby II.

Vyberanie poplatku za vývoz komunálneho odpadu v Ondrochove

Obecný úrad oznamuje, že v stredu 10.01.2024 v čase od 14:00 h do 15:00 h bude zamestnanec obecného úradu vyberať poplatok za vývoz komunálneho odpadu v Kultúrnom dome v Ondrochove.

Voľby prezidenta SR 2024 - Informácia pre voliča

Čítať ďalej: Voľby prezidenta SR 2024 - Informácia pre voliča

Slávnostne sme ukončili vianočné obdobie v našej obci...

V kultúrnom dome v Lipovej sa v sobotu na Sviatok Zjavenia Pána /Traja králi/ konal tradičný spomienkový koncert, venovaný tým, ktorí nám chýbajú.

Čítať ďalej: Slávnostne sme ukončili vianočné obdobie v našej obci...