Koniec zvozu biologického odpadu zo záhrad

Vážení občania, zajtrajším dňom (streda 27.03.2024) končí zvoz biologického odpadu zo záhrad, predzáhradiek a verejných priestranstiev pred rodinnými domami. Nevykladajte konáre, ale tento biologický odpad môžete odviesť na kompostovisko za cintorínom v Ondrochove - každú stredu od 13:00 do 17:00 a v sobotu od 11:00 do 15:00. V prípade, že máte biologického odpadu viac, je možnosť objednať si vlečku za poplatok 20,00 Eur za jeden odvoz na kompostovisko. Objednať vlečku je možné na obecnom úrade každý pracovný deň.

Voľby prezidenta SR 2024 - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Vážení občania!

Voľby prezidenta SR sa budú konať v sobotu 23. marca 2024 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.

Čítať ďalej: Voľby prezidenta SR 2024 - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Pozvánka na deň otvorených dverí v ZŠ Lipová

Čítať ďalej: Pozvánka na deň otvorených dverí v ZŠ Lipová