Voľby do NR SR 30.09.2023 - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Vážení občania!

Voľby do národnej rady SR sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.

Čítať ďalej: Voľby do NR SR 30.09.2023 - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Ukončenie zozbierania podkladov- Dodatok k ÚPN Lipová

Obec Lipová oznamuje, že zozbieranie všetkých podkladov k zmenám a doplnkom ÚPN obce sa končí 30.09.2023. Po tomto termíne sa podklady vyhodnotia z hľadiska ich využiteľnosti a súladu so schváleným záväzným zadaním Dodatku k ÚPN Lipová.

Čítať ďalej: Ukončenie zozbierania podkladov- Dodatok k ÚPN Lipová