Uvítanie novorodencov 26.06.2016

Čítať ďalej: Uvítanie novorodencov 26.06.2016

860. výročie - Dni obce v Lipovej

V dňoch 18. a 19. júna sa v našej obci konali oslavy 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Vážení spoluobčania, sponzori, pracovníci, dobrovoľníci, ľudia dobrej vôle,

dovoľte mi poďakovať Vám za dôstojný priebeh osláv 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Veľká úcta, ocenenie a uznanie patrí všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom participovali materiálne, finančne, pracovne, svojou účasťou alebo iným spôsobom na uvedenej slávnostnej udalosti v našej obci.

Čítať ďalej: 860. výročie - Dni obce v Lipovej

Očkovanie psov proti besnote v Ondrochove

Oznamujeme občanom, že dňa 11.06.2016, t.j. v sobotu, sa bude vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote. Očkovať sa bude v čase od 08:00 do 10:30 pred kultúrnym domom v Ondrochove. Poplatok za očkovanie psa je 4,00 €.

Čítať ďalej: Očkovanie psov proti besnote v Ondrochove

Umeleckí rezbári v Lipovej

Od piatku 24.06. do nedele 26. 06. bude v našej obci rezbárske sympózium, ktorého sa môžete zúčastniť i Vy, vážení občania. Traja rezbári budú v novovytvorenom parku pred materskou školou vytvárať zaujímavé lavičky pre našich najmenších. Vytvorenými dielami chceme zdôrazniť hlavnú myšlienku celého projektu – vybudovať miesto pre deti, ich rodičov a starých rodičov, ktoré bude dýchať pokojom, súdržnosťou a spolupatričnosťou k územiu našej obce a komunite žijúcej v tomto území.

Výpožička kníh z knižnice v júni 2016

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci jún 2016 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v júni 2016