Spomíname na zosnulých spoluobčanov ...

 

Čítať ďalej: Spomíname na zosnulých spoluobčanov ...

Október - mesiac úcty k starším

Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň,

keď vietor sa hrá s krásne sfar­benými listami.

Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia,

ako pohladenie starého otca či starej mamy,

nieto šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami.

Čítať ďalej: Október - mesiac úcty k starším

Zber a odvoz biologického odpadu zo záhrad

Vážení občania, aj v túto jeseň pripravujeme zber a zvoz rastlinného odpadu z našich záhrad. Konáre treba uviazať do snopov, aby bola s nimi ľahšia manipulácia. Upozorňujeme, že sa nebudú zberať hrubé konáre o priemere viac ako 5 cm. Snopky môžete vykladať tento týždeň, v Ondrochove až po hodových sviatkoch. Zber kôrovia sa bude vykonávať tak, že na obecný úrad si občan nahlási požiadavku na vlečku, ktorú mu na určený termín pristavíme a následne aj odvezieme. Takto isto treba postupovať aj v prípade, že biologického odpadu máte v záhrade väčšie množstvo.

Oznam pre užívateľov vodovodu a kanalizácie

Obecný úrad oznamujeme občanom, že v prípade poruchy kanalizácie a vody treba volať Vodárenskú spoločnosť - dispečing Šurany na telefónne číslo: 0902 957 876.

Pripájanie domácností na verejnú kanalizáciu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nové Zámky oznamuje občanom, že sa začína s pripájaním domácností na verejnú kanalizáciu. Žiadosti potrebné na pripojenie si môžu občania vyzdvihnúť na Obecnom úrade v úradných hodinách.