Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p)zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Bližšie informácie nájdete v priložených materiáloch tu.

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov 2019

Čítať ďalej: Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov 2019

Trojkráľový spomienkový koncert - video

Zostrih videa z Trojkráľového spomienkového koncertu si môžete pozrieť tu.

Opatrovateľská služba v našej obci

Obec Lipová oznamuje občanom že v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby, obec získala financovanie opatrovateľskej služby. Cieľom projektu je umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojom rodinnom prostredí s náležitou odbornou pomocou.

Čítať ďalej: Opatrovateľská služba v našej obci

Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR

Čítať ďalej: Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov komisií

Obec Lipová v súlade s § 102 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Voľby prezidenta SR 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov komisií

Kurz opatrovania

Začiatkom januára 2019 otvára Slovenský červený kríž v Nových Zámkoch akreditovaný KURZ OPATROVANIA v rozsahu 226 hodín. Cena kurzu na osobu: 250 €, možnosť preplatenia kurzu pre nezamestnaných v evidencii na Úrade práce cez RE-PAS.

Čítať ďalej: Kurz opatrovania

Výzva na predkladanie žiadostí MAS CEDRON-NITRAVA

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie žiadostí MAS CEDRON-NITRAVA

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Čítať ďalej: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Podkategórie