Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Pozvánka na otvorenie multifunkčného ihriska

Čítať ďalej: Pozvánka na otvorenie multifunkčného ihriska

Voľby - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Čítať ďalej: Voľby - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Výpožička kníh z knižnice v septembri 2018

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci september 2018 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v septembri 2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipová

Čítať ďalej: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipová

Európsky týždeň mobility 2018

Obec Lipová informuje občanov, že Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018 účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018

Čítať ďalej: Európsky týždeň mobility 2018

Výstava ovocia a zeleniny 2018

ZO SZZ Lipová zorganizovala aj v tomto roku tradičnú „Výstavu ovocia , zeleniny a kvetov“. Na slávnostnom vyhodnotení vystúpila aj starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká, ktorá poďakovala záhradkárom za to, že nadväzujú na tradície záhradníctva v obci, podporujú rozvoj vidieka a poctivou prácou  vytvárajú  kvalitné úžitkové a okrasné záhrady.

Čítať ďalej: Výstava ovocia a zeleniny 2018

Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2018

Čítať ďalej: Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2018

Pozvánka na 28. zasadnutie OZ Lipová 27. septembra 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 24.09.2018

Číslo : 79/2/2018 – 28

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 28. zasadnutie OZ Lipová 27. septembra 2018

Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome, súp. č. 441

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 3-izbový nájomný byt nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 441.

Čítať ďalej: Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome, súp. č. 441

Podkategórie