Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Výstava ovocia a zeleniny 2018

ZO SZZ Lipová zorganizovala aj v tomto roku tradičnú „Výstavu ovocia , zeleniny a kvetov“. Na slávnostnom vyhodnotení vystúpila aj starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká, ktorá poďakovala záhradkárom za to, že nadväzujú na tradície záhradníctva v obci, podporujú rozvoj vidieka a poctivou prácou  vytvárajú  kvalitné úžitkové a okrasné záhrady.

Čítať ďalej: Výstava ovocia a zeleniny 2018

Pozvánka na 28. zasadnutie OZ Lipová 27. septembra 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 24.09.2018

Číslo : 79/2/2018 – 28

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 28. zasadnutie OZ Lipová 27. septembra 2018

Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome, súp. č. 441

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 3-izbový nájomný byt nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 441.

Čítať ďalej: Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome, súp. č. 441

Výpožička kníh z knižnice v septembri 2018

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci september 2018 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v septembri 2018

Lipovčanka na jarmoku v Jatove

Záhradkárska kapela nás 8.9.2018 úspešne reprezentovala na 3. ročníku Regionálneho jesenného jarmoku mikroregiónu Cedron-Nitrava v Jatove.

Ďakujeme za reprezentáciu obce.

Ukážku z účinkovania záhradkárskej kapely Lipovčanka si môžete pozrieť tu.

Európsky týždeň mobility 2018

Obec Lipová informuje občanov, že Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018 účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018

Čítať ďalej: Európsky týždeň mobility 2018

Virtuálne cintoríny

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.

v spolupráci  s  Obecným úradom Lipová pripravila pre Vás projekt

„virtuálne cintoríny v našej obci“

Čítať ďalej: Virtuálne cintoríny

Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2018

Čítať ďalej: Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2018

Zahájenie šk. r. 2018/2019 v ZŠ Lipová

8 prváčikov v tomto školskom roku privítala pani riaditeľka, symbolicky si ich prevzali pod patronát terajší deviataci. Želáme všetkým žiakom, rodičom, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom úspešný školský rok 2018/2019.

Fotky si môžete pozrieť tu.

Podkategórie