Zahájenie školského roka 2012/2013

3. septembra 2012 sa otvorili školské brány aj v ZŠ Lipová a v MŠ Lipová. MŠ v Lipovej bude v tomto školskom roku navštevovať 29 detí. Do ZŠ nastúpilo celkovo 67 detí, z toho bolo 10 prváčikov. Novoupravený areál ako aj slávnostná „pasovačka“ prvákov boli príjemným prekvapením pre rodičov i žiakov.

Na nádvorí školy vládla veselá atmosféra, bolo vidieť, že žiaci načerpali počas prázdnin dostatok energie a síl, aby úlohy, ktoré na nich budú kladené počas školského roka, úspešne zvládli. Slávnostné otvorenie školského roka urobila starostka obce Tatiana Olvecká z dôvodu dočasnej neprítomnosti riaditeľky školy PaedDr. Zdenky Depešovej, ktorá z hľadiska začatia nového školského roka zabezpečila všetky potrebné náležitosti, týkajúce sa jednak pedagogického kolektívu a ostatných zamestnancov, ako aj technickej prevádzky a údržby.

 

V tomto školskom roku sme na lipovskej škole privítali týchto prváčikov:

Blahová Karolína

Gál Timotej

Hlboká Natália

Jenigár Ján

Marenčáková Barbora

Marenčáková Vanessa

Períček Lukáš

Procházková Lucia

Sýkorová Nikola

Vráblová Alžbeta Anna

 

Príhovor starostky obce

Fotky z tohto podujatia