Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že sme spustili novú kategóriu Formuláre a tlačivá na stiahnutie, kde sme Vám sprístupnili tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, daň za psa, tlačivá na stavebné účely, čestné prehlásenia, splnomocnenia a iné. Nachádzajú sa v hlavnom menu pod -> Obecný úrad -> Formuláre a tlačivá na stiahnutie.

Kalendár akcií 2012

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2012

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v pracovný deň od 08:00h do 16:00h.

Čítať ďalej: Kalendár akcií 2012

Plesová sezóna 2012 v Lipovej

Vážení občania,

Plesová sezóna je už za dverami. Aj našu obec čaká hneď niekoľko plesov...

Čítať ďalej: Plesová sezóna 2012 v Lipovej

Daň z nehnuteľností na rok 2012

Vážení občania v zmysle zákona č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Daň z nehnuteľností na rok 2012

Daň za psa za rok 2012

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že v zmysle Všeobecne platného nariadenia obce Lipová č. 3/2009 je potrebné do konca januára 2012 uhradiť daň za psa. Sadzba dane je 4,20 EUR za jedného psa.

Čítať ďalej: Daň za psa za rok 2012

Poriadok bohoslužieb od 09.01. 2012 do 15.01. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 09.01. 2012 do 15.01. 2012

Zber separovaného odpadu 04.01.2012

Oznamujeme občanom, že zber vriec separovaného odpadu bude túto stredu 4. januára 2012.

Poriadok bohoslužieb od 02. 01. 2012 do 08. 01. 2012

 

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 02. 01. 2012 do 08. 01. 2012

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2012!!

 

Čítať ďalej: Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2012!!