ZPOZ

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej uznesením OZ  číslo 12/2011 zo dňa 17.2.2011

schválilo nové zloženie Zboru pre občianske  záležitosti pri Obecnom úrade v Lipovej:

Predseda : Mgr. Jozef Hlavatý

členovia: Mgr. Martina Puková

Monika Oremusová

Eva Bolchová

Čítať ďalej: ZPOZ

Materská škola

Materská škola

 

Materská škola sídlila v starej budove základnej školy, v roku 1956 bola presťahovaná do budovy za kostolom / na jej mieste je terajšia fara /. Bola to jedna veľká trieda s celodennou prevádzkou a suchým WC. Slúžila ako herňa i učebňa.

Čítať ďalej: Materská škola

Ošk Lipová - futbalový klub

...A takto skončila jarná futbalová sezóna pre súťažný rok 2010/2011:

Čítať ďalej: Ošk Lipová - futbalový klub