Úspech nášho rodáka Michala Rišku

Náš bývalý spoluobčan pán Michal Riška dosiahol vo futbalovej kariére pekný úspech a umiestnil sa v rámci Jedenástky Západoslovenského futbalového zväzu za rok 2016. K tomuto úspechu mu blahoželáme a viac si môžete prečítať pod týmto oznamom.

 

Čítať ďalej: Úspech nášho rodáka Michala Rišku

Trojkráľový spomienkový koncert v Lipovej

Sviatok Troch kráľov v našej obci sme si uctili nielen slávnostnou dopoludňajšou svätou omšou, ale aj popoludňajším spomienkovým koncertom Mareka Bednárika a jeho hostí, ktorého gestorom bola starostka našej obce Tatiana Ölvecká. Medzi poslucháčmi koncertu boli aj  jej hostia - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, primátor Šurian Marek Oremus, starosta obce Radava Marián Chrenko, starostka z Jatova Adriana Matušeková, riaditeľky škôl Alžbeta Danielová, Monika Svitačová a Tatiana Uhríková i riaditeľka Domova seniorov v Dolnom Ohaji Veronika Čelechovská.

Čítať ďalej: Trojkráľový spomienkový koncert v Lipovej

Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2017

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2017

Hokejisti z Lipovej pripravili naozaj vydarený koniec zimných prázdnin ...

Trojkráľová korčulovačka, ktorú lipovskí hokejisti pripravili pre deti, rodičov a starých rodičov dopadla na výbornú. Vynikajúce prostredie, atmosféra,  chutné pečené prasiatko či pizza, ústretovosť organizátorov,  za čo im patrí vďaka a samozrejme usmiate tváre detí či ich rodičov – to boli okamihy, ktoré sa podarili zachytiť aj nášmu „obecnému“ fotografovi Tomášovi Ďúranovi. Veď si to pozrite a na najbližšie podujatie hokejistov určite nezaváhajte prísť.

Čítať ďalej: Hokejisti z Lipovej pripravili naozaj vydarený koniec zimných prázdnin ...

Zadanie územného plánu obce Lipová

Obec Lipová ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lipová - zadanie" oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Lipová, v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie Územného plánu obce Lipová – zadanie sa uskutoční v dňoch od 28.12.2016 do 29.01.2017.

Čítať ďalej: Zadanie územného plánu obce Lipová