Zadanie územného plánu obce Lipová

Obec Lipová ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lipová - zadanie" oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Lipová, v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie Územného plánu obce Lipová – zadanie sa uskutoční v dňoch od 28.12.2016 do 29.01.2017.

Čítať ďalej: Zadanie územného plánu obce Lipová

Harmonogram zberov separovaného odpadu v roku 2017

Harmonogram zberov separovaného odpadu v obci Lipová v roku 2017:

Čítať ďalej: Harmonogram zberov separovaného odpadu v roku 2017

Uvítanie novorodencov 11.12.2016

11. decembra sa uskutočnilo slávnostné uvítanie novorodencov. Aj keď sa zo štyroch dostavili len dvaja - Jakubko Bulla a Tamarka Uhríková, bolo to pekné stretnutie šťastných rodičov so starostkou obce a predsedom ZPOZ Mgr. Jozefom Hlavatým.

Čítať ďalej: Uvítanie novorodencov 11.12.2016

Ďakujeme Lipovčanke za reprezentáciu obce v roku 2016

Vystúpenia záhradkárskej kapely Lipovčanka v roku 2016:

Čítať ďalej: Ďakujeme Lipovčanke za reprezentáciu obce v roku 2016

Odber krvi 14.12.2016

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 14.12.2016 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.