Zber separovaného odpadu 01.02.2012

Oznamujeme občanom, že zber vriec separovaného odpadu sa bude konať 1. februára 2012 (v stredu).

Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že sme spustili novú kategóriu Formuláre a tlačivá na stiahnutie, kde sme Vám sprístupnili tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, daň za psa, tlačivá na stavebné účely, čestné prehlásenia, splnomocnenia a iné. Nachádzajú sa v hlavnom menu pod -> Obecný úrad -> Formuláre a tlačivá na stiahnutie.

Daň za psa za rok 2012

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že v zmysle Všeobecne platného nariadenia obce Lipová č. 3/2009 je potrebné do konca januára 2012 uhradiť daň za psa. Sadzba dane je 4,20 EUR za jedného psa.

Čítať ďalej: Daň za psa za rok 2012

Daň z nehnuteľností na rok 2012

Vážení občania v zmysle zákona č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Daň z nehnuteľností na rok 2012

Zber separovaného odpadu 04.01.2012

Oznamujeme občanom, že zber vriec separovaného odpadu bude túto stredu 4. januára 2012.