Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2012!!

 

Čítať ďalej: Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2012!!

Odplata za obcou poskytované služby od 1.1.2012

Oznamujeme občanom, že odplata za obcou poskytované služby platná od 1.1.2012 bola pridaná na našu internetovú stránku.

Pozrieť si ju môžete tu:

Zoznam darcov krvi od 1.1.2011 do 12.12.2011

Zoznam darcov ktorí darovali krv v termíne

od 01. 01. 2011 do 12. 12. 2011

na pomoc našim spoluobčanom.

Čítať ďalej: Zoznam darcov krvi od 1.1.2011 do 12.12.2011

VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za odpad na rok 2012

Oznamujeme občanom, že na zasadnutí poslancov OZ dňa 12.12.2011 boli schválené nové VZN o dani z nehnuteľností č. 1/2012 a VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 2/2012 na rok 2012, ktoré nájdete v sekcii Samospráva - VZN.

Čítať ďalej: VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za odpad na rok 2012

Slávnostné odovzdanie Janského plakiet 12.12.2011

Dňa 12.12.2011 sa na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lipovej slávnostne odovzdávali Jánskeho plakety dobrovoľným darcom krvi.

Čítať ďalej: Slávnostné odovzdanie Janského plakiet 12.12.2011