VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za odpad na rok 2012

Oznamujeme občanom, že na zasadnutí poslancov OZ dňa 12.12.2011 boli schválené nové VZN o dani z nehnuteľností č. 1/2012 a VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 2/2012 na rok 2012, ktoré nájdete v sekcii Samospráva - VZN.

Čítať ďalej: VZN o dani z nehnuteľností a poplatku za odpad na rok 2012

Zoznam darcov krvi od 1.1.2011 do 12.12.2011

Zoznam darcov ktorí darovali krv v termíne

od 01. 01. 2011 do 12. 12. 2011

na pomoc našim spoluobčanom.

Čítať ďalej: Zoznam darcov krvi od 1.1.2011 do 12.12.2011

Darovanie krvi 12.12.2011

Dňa 12.12.2011 darovali krv títo dobrovoľní darcovia, začo im zo srdca ďakujeme.

Čítať ďalej: Darovanie krvi 12.12.2011

Slávnostné odovzdanie Janského plakiet 12.12.2011

Dňa 12.12.2011 sa na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lipovej slávnostne odovzdávali Jánskeho plakety dobrovoľným darcom krvi.

Čítať ďalej: Slávnostné odovzdanie Janského plakiet 12.12.2011

Všetko najlepšie Laurika

 

Čítať ďalej: Všetko najlepšie Laurika