Skúška sirény

Oznamujeme občanom, že dňa 10. 02. 2012 (t.j. v piatok) sa bude konať skúška sirény.

Výdaj potravinovej pomoci

Dňa 31.01.2012 bola vydaná potravinová pomoc pre 260 občanov obce Lipová, vrátane Zariadenia sociálnych služieb Lipka. Občania boli disciplinovaní pri výdaji potravinovej pomoci, za čo im obecný úrad ďakuje. Asi 10 občanov si prevezme potravinovú pomoc 01.02.2012, čím bude potravinová pomoc v Lipovej skončená.

Poďakovanie patrí poslancovi OZ v Lipovej Radúzovi Kosorovi za ochotu pomôcť s dopravením a výdajom potravinovej pomoci pre obec.

Zber separovaného odpadu 01.02.2012

Oznamujeme občanom, že zber vriec separovaného odpadu sa bude konať 1. februára 2012 (v stredu).

Harmonogram volieb do NR SR v roku 2012

Harmonogram organizačno – technického zabezpečenia volieb
do Národnej Rady Slovenskej republiky v roku 2012 v obci Lipová

Dátum konania parlamentných volieb – 10.03.2012

V obci Lipová boli vytvorené 2 volebné okrsky:
-    pre časť Ondrochov v kultúrnom dome Ondrochov
-    pre časť Mlynský Sek v budove obecného úradu

Zapisovateľka pre okrsok č. 1 - Eva Bolchová
Zapisovateľka pre okrsok č. 2 – Mgr. Jana Hlavatá

 

Čítať ďalej: Harmonogram volieb do NR SR v roku 2012

Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Oznamujeme občanom, že sme spustili novú kategóriu Formuláre a tlačivá na stiahnutie, kde sme Vám sprístupnili tlačivá na priznanie dane z nehnuteľností, daň za psa, tlačivá na stavebné účely, čestné prehlásenia, splnomocnenia a iné. Nachádzajú sa v hlavnom menu pod -> Obecný úrad -> Formuláre a tlačivá na stiahnutie.