Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2017

Pozývame Vás v piatok 02.12.2016 o 17:00 hod do zasadačky obecného úradu v Lipovej na verejný výklad k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a následnú verejnú diskusiu k predloženému návrhu rozpočtu. Očakávame Vaše podnetné pripomienky a návrhy.

Pozvánka na regionálny jesenný jarmok

 

Čítať ďalej: Pozvánka na regionálny jesenný jarmok

Pozvánka na prezentáciu Žijeme zdravo

Čítať ďalej: Pozvánka na prezentáciu Žijeme zdravo

Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2016

Čítať ďalej: Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2016

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová Lipová, 07. 09. 2016

Číslo: 79/2/2016 - 12

Pozvánka

 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 12. zasadnutie OZ Lipová