Pozvánka na 8 mimoriadne zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Lipová, 19. 01. 2016

Číslo: 79/2/2016 - 8

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

8. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 23. januára 2016, t. j. v sobotu,  o 14.00 h v KD Lipová.

Čítať ďalej: Pozvánka na 8 mimoriadne zasadnutie OZ v Lipovej

Pozvánka na rozlúčku so starým rokom a privítanie roku 2016

Obec Lipová Vás pozýva na rozlúčku so starým rokom a privítanie nového roku 2016, ktoré sa uskutoční v centre obce 31.decembra 2015  o 23:45. Čaká na Vás slávnostný príhovor starostky obce, pohár šampanského, a ohňostroj. Tešíme sa na Vás.

Pozvánka na ples darcov krvi 2016

 

Čítať ďalej: Pozvánka na ples darcov krvi 2016

Repríza divadelného predstavenia Vianočná koleda

Pre obrovský úspech tohto predstavenia sa ochotníci rozhodli pre reprízu Vianočnej koledy 25. decembra 2015 o 17:00 v Kultúrnom dome v Lipovej.

Čítať ďalej: Repríza divadelného predstavenia Vianočná koleda

Pozvánka na divadelné predstavenie Vianočná koleda

 

Čítať ďalej: Pozvánka na divadelné predstavenie Vianočná koleda