Pozvánka na 9. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová Lipová, 18. 02. 2016

Číslo: 79/2/2016 - 9

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 9. zasadnutie OZ Lipová

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu záhradkárov

ZO SZZ v Lipovej Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu dňa 12.februára 2016 so začiatkom o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Lipovej s nasledovným programom:

Čítať ďalej: Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu záhradkárov

Pozvánka na obecné fašiangy 2016

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné fašiangy 2016

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov

Jednota dôchodcov  Slovenska v Lipovej,  Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 12.februára 2016, t.j. v piatok so začiatkom o 16.30 hod. v Kultúrnom dome v Lipovej s nasledovným programom:

Čítať ďalej: Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu COOP Jednoty

Srdečne pozývame členov COOP Jednoty Nové Zámky na Výročnú členskú schôdzu členskej základne Lipová, ktorá sa bude konať dňa 11.02.2016 (štvrtok) o 14,00 hod. v malej zasadačke v budove Obecného úradu Lipová. Na Vašu účasť sa teší dozorný výbor ČZ Lipová