Pozvánka na divadelné predstavenie Ulička

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Lipovej Vás pozýva na divadelné predstavenie Divadla na podvalku z Veľkých Loviec s názvom Ulička dňa 24.04.2016 o 18:00 hod do kultúrneho domu v Lipovej.

Čítať ďalej: Pozvánka na divadelné predstavenie Ulička

Pozvánka na besedu o liekoch

Čítať ďalej: Pozvánka na besedu o liekoch

Pozvánka na DOD v ZŠ Lipová

Čítať ďalej: Pozvánka na DOD v ZŠ Lipová

Deň Zeme 2016

Čítať ďalej: Deň Zeme 2016

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová Lipová, 18. 02. 2016

Číslo: 79/2/2016 - 9

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 9. zasadnutie OZ Lipová