Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová

Lipová, 8. 12. 2015

Číslo: 79/2/2015 - 7

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Lipová

Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 a PHSR

Pozývame Vás na verejný výkladk návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a následnú verejnú diskusiu k predloženému návrhu rozpočtu. Očakávame Vaše podnetné pripomienky a návrhy.

Čítať ďalej: Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 a PHSR

Milé deti, príde Mikuláš ...

 

Čítať ďalej: Milé deti, príde Mikuláš ...

Zóna bez peňazí

 

Čítať ďalej: Zóna bez peňazí

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ v Lipovej

 

Čítať ďalej: Pozvánka na 6. zasadnutie OZ v Lipovej