Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Odpočet elektromerov - od 13.04.2019

Západoslovenská distribučná oznamuje, že od soboty 13. apríla bude poverený pracovník vykonávať odpočet elektromerov v našej obci.  Odpočet sa týka všetkých bez ohľadu na dodávateľa elektrickej energie.

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán udržateľnej mobility NSK

Čítať ďalej: Oznámenie o strategickom dokumente - Plán udržateľnej mobility NSK

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov komisií

Obec Lipová v súlade s § 79 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a...

Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na ŽP č. OU-NZ-OSZP-2019/004735-12-Hr

 

Čítať ďalej: Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na ŽP č. OU-NZ-OSZP-2019/004735-12-Hr

Odber krvi 15.04.2019

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 15.04.2019 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.

Výsledky druhého kola voľby prezidenta SR v obci Lipová 30.03.2019

Výsledky druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Lipová konané dňa 30. marca 2019

Čítať ďalej: Výsledky druhého kola voľby prezidenta SR v obci Lipová 30.03.2019

Zápis do 1. ročníka ZŠ Lipová

Čítať ďalej: Zápis do 1. ročníka ZŠ Lipová

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Obec Lipová v súlade s § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Lipová 28.03.2019

Čítať ďalej: Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Lipová 28.03.2019

Podkategórie