Daň z nehnuteľností na rok 2012

Vážení občania v zmysle zákona č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Daň z nehnuteľností na rok 2012

Daň za psa za rok 2012

Obecný úrad v Lipovej oznamuje občanom, že v zmysle Všeobecne platného nariadenia obce Lipová č. 3/2009 je potrebné do konca januára 2012 uhradiť daň za psa. Sadzba dane je 4,20 EUR za jedného psa.

Čítať ďalej: Daň za psa za rok 2012

Poriadok bohoslužieb od 09.01. 2012 do 15.01. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 09.01. 2012 do 15.01. 2012

Zber separovaného odpadu 04.01.2012

Oznamujeme občanom, že zber vriec separovaného odpadu bude túto stredu 4. januára 2012.

Poriadok bohoslužieb od 02. 01. 2012 do 08. 01. 2012

 

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 02. 01. 2012 do 08. 01. 2012

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2012!!

 

Čítať ďalej: Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2012!!

Prevádzka knižnice

Oznamujeme čitateľom, že knižnica bude až do odvolania zatvorená.

Poriadok bohoslužieb od 26.12 2011 do 01.01. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 26.12 2011 do 01.01. 2012

Odplata za obcou poskytované služby od 1.1.2012

Oznamujeme občanom, že odplata za obcou poskytované služby platná od 1.1.2012 bola pridaná na našu internetovú stránku.

Pozrieť si ju môžete tu: