Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Pozvánka na obecné fašiangy 2016

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné fašiangy 2016

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu COOP Jednoty

Srdečne pozývame členov COOP Jednoty Nové Zámky na Výročnú členskú schôdzu členskej základne Lipová, ktorá sa bude konať dňa 11.02.2016 (štvrtok) o 14,00 hod. v malej zasadačke v budove Obecného úradu Lipová. Na Vašu účasť sa teší dozorný výbor ČZ Lipová

Pozvánka na ples darcov krvi 2016

 

Čítať ďalej: Pozvánka na ples darcov krvi 2016

Pozvánka na 8 mimoriadne zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Lipová, 19. 01. 2016

Číslo: 79/2/2016 - 8

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

8. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovej, ktoré sa uskutoční

dňa 23. januára 2016, t. j. v sobotu,  o 14.00 h v KD Lipová.

Čítať ďalej: Pozvánka na 8 mimoriadne zasadnutie OZ v Lipovej

Pozvánka na divadelné predstavenie Vianočná koleda

 

Čítať ďalej: Pozvánka na divadelné predstavenie Vianočná koleda

Pozvánka na rozlúčku so starým rokom a privítanie roku 2016

Obec Lipová Vás pozýva na rozlúčku so starým rokom a privítanie nového roku 2016, ktoré sa uskutoční v centre obce 31.decembra 2015  o 23:45. Čaká na Vás slávnostný príhovor starostky obce, pohár šampanského, a ohňostroj. Tešíme sa na Vás.

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce Lipová

Lipová, 8. 12. 2015

Číslo: 79/2/2015 - 7

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 7. zasadnutie OZ Lipová

Repríza divadelného predstavenia Vianočná koleda

Pre obrovský úspech tohto predstavenia sa ochotníci rozhodli pre reprízu Vianočnej koledy 25. decembra 2015 o 17:00 v Kultúrnom dome v Lipovej.

Čítať ďalej: Repríza divadelného predstavenia Vianočná koleda

Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 a PHSR

Pozývame Vás na verejný výkladk návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a následnú verejnú diskusiu k predloženému návrhu rozpočtu. Očakávame Vaše podnetné pripomienky a návrhy.

Čítať ďalej: Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2016 a PHSR

Podkategórie