Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2019

Opäť sme sa v poslednú augustovú sobotu stretli na súťaži vo varení gulášu v Ondrochove a touto cestou chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva z časti Ondrochova Janke Keméňovej, Ľubomírovi Pukovi, kuchárovi p. Ligockému a jeho kuchárskemu tímu, ako aj  pracovníkom obecného úradu za zorganizovanie tohto podujatia.

Čítať ďalej: Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2019

Pozvánka na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2019

Čítať ďalej: Pozvánka na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2019

Voľné pracovné miesto - vedúca školskej jedálne

Obec Lipová hľadá do svojej prevádzky: ŠJ Lipová nachádzajúcej sa v MŠ Lipová - vedúcu školskej jedálne na polovičný pracovný úväzok.

Čítať ďalej: Voľné pracovné miesto - vedúca školskej jedálne

Vitajte škôlkari, vitajte školáci ...

V Lipovej sa tak, ako všade na Slovensku otvorili brány materskej i základnej školy. Aké boli prvé okamihy z tohto dňa, Vám prinášame v krátkej fotogalérii.

Fotky zo začiatku školského roka v Materskej škole Lipová

Fotky zo začiatku školského roka v Základnej škole Lipová

Naša najstaršia spoluobčianka dnes slávi 95 rokov

Dnes (23.07.2019) sa dožíva krásneho životného jubilea - 95 rokov naša spoluobčianka, pani Helena Barusová. Aj touto cestou jej chceme poblahoželať pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti, pohody medzi najbližšími. Kyticu kvetov jej dnes odovzdala starostka obce spolu s blahoželaním od našich spoluobčanov a obecného úradu.

Čítať ďalej: Naša najstaršia spoluobčianka dnes slávi 95 rokov

Rodičovské združenie pre šk. rok 2019/2020 - Materská škola

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom zapísaných detí, že rodičovské združenie sa uskutoční v utorok 27.08.2019 o 15:30 hod v budove materskej školy.

Čítať ďalej: Rodičovské združenie pre šk. rok 2019/2020 - Materská škola

Oznam k náhradnému užívaniu poľnohospodárskych pozemkov

„ Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu (zákon č. 504/2003 Z. z o užívaní poľnohospodárskych pozemkov).“

Čítať ďalej: Oznam k náhradnému užívaniu poľnohospodárskych pozemkov

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce - osobitný zreteľ

Čítať ďalej: Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce - osobitný zreteľ

Dopracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s §81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

Čítať ďalej: Dopracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja

Podkategórie