Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Z vianočných podujatí v obci...

Čítať ďalej: Z vianočných podujatí v obci...

Odvoz komunálneho odpadu - 26.12.2019

Firma Brantner Nové Zámky oznamuje, že vo štvrtok 26.12.2019 sa uskutoční obvyklý odvoz komunálneho odpadu.

Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2020

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2020

Pozvánka na Vianočný večierok - 26.12.2019

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Vianočný večierok - 26.12.2019

Harmonogram zberov separovaného a komunálneho odpadu na rok 2020

Čítať ďalej: Harmonogram zberov separovaného a komunálneho odpadu na rok 2020

Silvester s Dúhalkou

Do Lipovej prichádza obľúbená víla z TV Rik...

Čítať ďalej: Silvester s Dúhalkou

Pozvánka na Trojkráľový spomienkový koncert - 5.1.2020

Čítať ďalej: Pozvánka na Trojkráľový spomienkový koncert - 5.1.2020

Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej a jej hostí...

Vstupenky sa budú predávať aj pred koncertom.

Čítať ďalej: Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej a jej hostí...

Podkategórie