Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Do vlastníctva Obce Lipová pribudne Bytový nájomný dom v Ondrochove.

Obec Lipová získala prostriedky na kúpu Bytového nájomného domu v Ondrochove, 8 b.j., ktorý zatiaľ vlastní firma Lega, a.s. Komjatice. Dňa 9. augusta 2018 starostka obce podpísala zmluvu o úvere zo Štátnym fondom rozvoja bývania vo  výške 276 460,00 €.

Čítať ďalej: Do vlastníctva Obce Lipová pribudne Bytový nájomný dom v Ondrochove.

Z kroniky obce Lipová - 1. časť do r. 1980

Vážení občania,

začítajte sa do prvej časti Kroniky obce Lipová a zaspomínajte si na dávnu minulosť zo života našej obce. Prípadné gramatické nedostatky láskavo prehliadnite, dôležité je dozvedieť sa o našej obci čo najviac alebo zaspomínať si na časy minulé. Tak pekne po poriadku – kde bolo, tam bolo...

Čítať ďalej: Z kroniky obce Lipová - 1. časť do r. 1980

Predĺženie generálneho pardonu ZsVS

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného „GENERÁLNEHO PARDONU“ v termíne do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie.

Čítať ďalej: Predĺženie generálneho pardonu ZsVS

Uvítanie novorodencov - august 2018

Vždy, keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda, tak hovorí poetickou rečou staré ľudové porekadlo.

V nedeľu 12.8.2018 sa hviezdičky šťastia trblietali v očiach rodičov a ich narodených ratolestí. Rodičom prajeme, aby si chvíle so svojimi deťmi vychutnali čo najintenzívnejšie, ako sa im len bude dať. No a našim najmladším obyvateľom obce prajeme, aby sa im na tomto svete páčilo, aby ich nepríjemné veci v živote obchádzali a čo je najdôležitejšie, aby boli zdraví. Obec Lipová im venuje 100 eur a milý darček.

Tak vitaj, Vivien, Dušan Martin, Denisa, Denis a Ema medzi nami.

Fotky z uvítania novorodencov si môžete pozrieť tu.

Pozvánka na 27. zasadnutie OZ Lipová 09. augusta 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 06.08.2018

Číslo : 79/2/2018 – 27

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 27. zasadnutie OZ Lipová 09. augusta 2018

Zmena termínu separovaného zberu - skla

Obecný úrad Lipová oznamuje, že z technických príčin sa termín separovaného zberu skla presúva zo stredy 18.07.2018 na pondelok 23.07.2018.

Do toho - Nezbedníci

 

Čítať ďalej: Do toho - Nezbedníci

Podkategórie