Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Fašiangy 2019 v Lipovej

Pozvánka na fašiangy v Mlynskom Seku

Pozvánka na fašiangy v Ondrochove

Vydávanie voličských preukazov pre voľby prezidenta SR 2019

Obec Lipová v súlade s § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Vydávanie voličských preukazov pre voľby prezidenta SR 2019

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov 2019

Čítať ďalej: Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Jednoty dôchodcov 2019

Odstávka dodávky pitnej vody - 11.02.2019

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, prevádzka Šurany, oznamuje občanom, že v pondelok 11. februára 2019 v čase od 08:00 do 13:00 hod. nebude v celej obci voda z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí. Z dôvodu odstávky vody nebude v uvedený deň v prevádzke ani materská a základná škola v Lipovej.

Opatrovateľská služba v našej obci

Obec Lipová oznamuje občanom že v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby, obec získala financovanie opatrovateľskej služby. Cieľom projektu je umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojom rodinnom prostredí s náležitou odbornou pomocou.

Čítať ďalej: Opatrovateľská služba v našej obci

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Čítať ďalej: Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby prezidenta SR 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov komisií

Obec Lipová v súlade s § 102 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Voľby prezidenta SR 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov komisií

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p)zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Bližšie informácie nájdete v priložených materiáloch tu.

Výzva na predkladanie žiadostí MAS CEDRON-NITRAVA

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie žiadostí MAS CEDRON-NITRAVA

Podkategórie