Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Chrípkové prázdniny v základnej škole

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky vyhlásil rozhodnutím chrípkové prázdniny na Základnej škole v Lipovej od 18.12. do 21.12.2018, z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Po tomto období nasledujú Vianočné prázdniny. Nástup do školy je 8. januára 2019 (utorok).

Mikuláš prišiel medzi deti do materskej školy...

Dnes zavítal do našej materskej školy Mikuláš, aby potešil všetky detičky. Radosť a rozžiarené detské očká sprevádzali toto milé podujatie, ktoré pripravili pani učiteľky pre malých i veľkých škôlkarov. Fotografiami Vám chceme priblížiť atmosféru v škôlke.

Čítať ďalej: Mikuláš prišiel medzi deti do materskej školy...

Prosba o darovanie krvi

Národná transfúzna služba Nové Zámky v spolupráci s miestnou organizáciou SČK v Lipovej prosí darcov krvi o dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch v pracovných dňoch od 07:00 do 14:00 hod.

Mikuláš zavítal do Lipovej...

Milé deti, milí dospelí, veríme, že sa Vám Mikuláš páčil, aj keď prišiel aj vychýrený nezbedník – skrátka anjeliček nezbedníček. Mikuláš neprišiel sám, priviedol si so sebou niekoľko pomocníkov i koledníkov a tak sa stretnutie s Mikulášom mohlo začať.

Čítať ďalej: Mikuláš zavítal do Lipovej...

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Lipová

Výsledky komunálnych volieb konaných 10. novembra 2018 v obci Lipová

Čítať ďalej: Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Lipová

Výzva pre chovateľov ošípaných

Obecný úrad v Lipovej na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nových Zámkoch, vyzýva všetkých chovateľov ošípaných v súkromnom sektore, aby nahlásili počty chovaných ošípaných aj v tom prípade, ak chovajú len 1 kus, na obecný úrad v Lipovej do 23.11.2018.

Nahlásenie chovu ošípaných je nutné z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie s výskytom Afrického moru ošípaných v susedných štátoch.

Nahlasovanie občanov na prenosnú volebnú schránku pre komunálne voľby 2018

Vážení občania!

komunálne voľby sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to , aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.

Program odpadového hospodárstva obce Lipová na roky 2016-2020

Čítať ďalej: Program odpadového hospodárstva obce Lipová na roky 2016-2020

Spomíname si na našich zosnulých ...

Čítať ďalej: Spomíname si na našich zosnulých ...

Podkategórie