Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - "Rekonštrukcia farmy dojníc - Rybárova farma"

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - "Rekonštrukcia farmy dojníc - Rybárova farma"

Voľby do NR SR 30.09.2023 - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Vážení občania!

Voľby do národnej rady SR sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.

Čítať ďalej: Voľby do NR SR 30.09.2023 - žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Poriadok bohoslužieb od 18.09.2023 do 24.09.2023

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 18.09.2023 do 24.09.2023

Ukončenie zozbierania podkladov- Dodatok k ÚPN Lipová

Obec Lipová oznamuje, že zozbieranie všetkých podkladov k zmenám a doplnkom ÚPN obce sa končí 30.09.2023. Po tomto termíne sa podklady vyhodnotia z hľadiska ich využiteľnosti a súladu so schváleným záväzným zadaním Dodatku k ÚPN Lipová.

Čítať ďalej: Ukončenie zozbierania podkladov- Dodatok k ÚPN Lipová

Zmena otváracích hodín kompostoviska od 20.09.2023

Obecný úrad Lipová oznamuje, že od stredy 20.09.2024 bude kompostovisko v Ondrochove otvorené každú stredu od 14:00 do 18:00 hod. (namiesto od 15:00 do 19:00 hod.). Sobotný čas od 11:00 do 15:00 hod zostáva nezmenený.

Obecný úrad bude 14.09. a 18.09.2023 zatvorený

Obecný úrad Lipová oznamuje, že vo štvrtok 14.09.2023 a v pondelok 18.09.2023 bude z organizačných dôvodov zatvorený.

Pozvánka na majstrovský hodový futbalový zápas 17.09.2023

Obecný športový klub Lipová Vás pozýva na majstrovský hodový futbalový zápas na futbalové ihrisko v Lipovej:

- v nedeľu 17.09.2023 o 15:00 hod medzi A-mužstvom OŠK Lipová a 1. FC Černík.

Pozvánka na VI. regionálny jarmok MAS Cedron-Nitrava

Čítať ďalej: Pozvánka na VI. regionálny jarmok MAS Cedron-Nitrava