Rodičovské združenie pre šk. rok 2018/2019 - Materská škola

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom zapísaných detí, že rodičovské združenie pre školský rok 2018/2019 sa bude konať dňa 28.08.2018 (utorok) o 15:30 hod. v budove MŠ.

Naši záhradkári a ZSS Lipka sa zúčastnili Agrokomplexu...

V dňoch 14 a 19. augusta 2018 sa naši záhradkári už po 4.krát zúčastnili na  celoslovenskej výstave "Ovocie a zelenina roka". Zároveň sme zabezpečili aj dovoz a inštaláciu výpestkov zo 4 Základných organizácií v rámci okresu Nové Zámky.

Čítať ďalej: Naši záhradkári a ZSS Lipka sa zúčastnili Agrokomplexu...

Pracovná ponuka - učiteľka do MŠ

Obec Lipová prijme učiteľku na zastupovanie do materskej školy v Lipovej. Bližšie informácie získate u starostky obce v pracovných dňoch, alebo na telefónnom čísle: 0911 963 683.

Do vlastníctva Obce Lipová pribudne Bytový nájomný dom v Ondrochove.

Obec Lipová získala prostriedky na kúpu Bytového nájomného domu v Ondrochove, 8 b.j., ktorý zatiaľ vlastní firma Lega, a.s. Komjatice. Dňa 9. augusta 2018 starostka obce podpísala zmluvu o úvere zo Štátnym fondom rozvoja bývania vo  výške 276 460,00 €.

Čítať ďalej: Do vlastníctva Obce Lipová pribudne Bytový nájomný dom v Ondrochove.

Účasť na celoslovenskej súťaži v ručnej kosbe

Aj toto leto mala naša obec zastúpenie na 13. ročníku celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe vo Vlkolínci. Záhradkár Števko Harmata s plným nasadením hájil farby Lipovej a za túto reprezentáciu obce mu ZO SZZ ako aj Obec Lipová srdečne ďakuje.

Čítať ďalej: Účasť na celoslovenskej súťaži v ručnej kosbe

Z kroniky obce Lipová - 1. časť do r. 1980

Vážení občania,

začítajte sa do prvej časti Kroniky obce Lipová a zaspomínajte si na dávnu minulosť zo života našej obce. Prípadné gramatické nedostatky láskavo prehliadnite, dôležité je dozvedieť sa o našej obci čo najviac alebo zaspomínať si na časy minulé. Tak pekne po poriadku – kde bolo, tam bolo...

Čítať ďalej: Z kroniky obce Lipová - 1. časť do r. 1980

Uvítanie novorodencov - august 2018

Vždy, keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda, tak hovorí poetickou rečou staré ľudové porekadlo.

V nedeľu 12.8.2018 sa hviezdičky šťastia trblietali v očiach rodičov a ich narodených ratolestí. Rodičom prajeme, aby si chvíle so svojimi deťmi vychutnali čo najintenzívnejšie, ako sa im len bude dať. No a našim najmladším obyvateľom obce prajeme, aby sa im na tomto svete páčilo, aby ich nepríjemné veci v živote obchádzali a čo je najdôležitejšie, aby boli zdraví. Obec Lipová im venuje 100 eur a milý darček.

Tak vitaj, Vivien, Dušan Martin, Denisa, Denis a Ema medzi nami.

Fotky z uvítania novorodencov si môžete pozrieť tu.