Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018. Počet obyvateľov Obce Lipová ku dňu vyhlásenia volieb (6. júla 2018) je 1526.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Čítať ďalej: Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a informácie o podmienkach práva voliť a práva byť...

Pozvánka na 26. zasadnutie OZ Lipová 13. júla 2018

Starostka obce Lipová Lipová, 10.07.2018

Číslo : 79/2/2018 – 26

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 26. zasadnutie OZ Lipová 13. júla 2018

06.07.2018 bude Obecný úrad v Lipovej zatvorený

Obecný úrad v Lipovej oznamuje, že v piatok 06.07.2018 bude Obecný úrad v Lipovej z technických príčin zatvorený.

Rozpis majstrovských futbalových zápasov OŠK Lipová 2018/2019

MO Nové Zámky 2018/2019

12.08.  17:00  Mojzesovo - Lipová   1:1

Čítať ďalej: Rozpis majstrovských futbalových zápasov OŠK Lipová 2018/2019

Hurá na prázdniny 2018

Dovoľte mi zaželať krásne letné dni plné pohody, deťom radostné prázdniny, všetkým plnohodnotne strávené letné dni. Nezabudnite na opatrnosť, aby sme sa v septembri zišli oddýchnutí a plní elánu. Ďakujem pedagogickým pracovníkom a ostatným zamestnancom základnej i materskej školy, ako aj rodičom a žiakom za výborne zvládnutý školský rok 2017/2018 v našej obci.

starostka obce

Fotky - Rozlúčka v MŠ

Fotky - Rozlúčka v ZŠ

Oznámenie o začatí územného konania (verejná vyhláška)

Čítať ďalej: Oznámenie o začatí územného konania (verejná vyhláška)

Pozvánka na 25. zasadnutie OZ Lipová 15.júna 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 11.06.2018

Číslo : 79/2/2018 – 25

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 25. zasadnutie OZ Lipová 15.júna 2018

Oznámenie o strategickom dokumente

Čítať ďalej: Oznámenie o strategickom dokumente

Deň detskej radosti v Lipovej

3. júna 2018 ožilo obecné ihrisko detským smiechom a radosťou, ktorú deti prežívali spolu so svojimi rodičmi na oslave MDD. Súčasťou oslavy boli nafukovacie atrakcie, maskoti, koníky, trampolína, nechýbali darčeky, sladkosti a občerstvenie pre deti. Počasie nám vyšlo a tak môžeme konštatovať, že deň detskej radosti v našej obci sa vydaril. MŠ i ZŠ si z osláv odniesli šeky na 200 € od ZO SČK na zakúpenie k výučbe prvej pomoci.

Videozostrih si môžete pozrieť tu.

Fotky si môžete pozrieť tu.