Môj prvý deň v škôlke...

Milí, usmiati, možno niektorí trošku vystrašení - takto sme zachytili našich škôlkarov, o ktorých sa starajú rovnako milé a usmiate pani učiteľky, pani kuchárky i pani upratovačka. Nech sa našim drobcom v škôlke páči.

Fotky si môžete pozrieť tu.

Súťaž vo varení gulášu 2018

Tradičná súťaž vo varení gulášu v Ondrochove sa opätovne vydarila. Poďakovanie patrí účinkujúcim, družstvám, ktoré sa zapojili do súťaže, pracovníkom obecného úradu za skvelú organizáciu, sponzorom a všetkým, ktorí prišli a podporili toto milé podujatie.

Čítať ďalej: Súťaž vo varení gulášu 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov komisií

Obec Lipová v súlade s § 169 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov komisií

Rodičovské združenie pre šk. rok 2018/2019 - Materská škola

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom zapísaných detí, že rodičovské združenie pre školský rok 2018/2019 sa bude konať dňa 28.08.2018 (utorok) o 15:30 hod. v budove MŠ.

Naši záhradkári a ZSS Lipka sa zúčastnili Agrokomplexu...

V dňoch 14 a 19. augusta 2018 sa naši záhradkári už po 4.krát zúčastnili na  celoslovenskej výstave "Ovocie a zelenina roka". Zároveň sme zabezpečili aj dovoz a inštaláciu výpestkov zo 4 Základných organizácií v rámci okresu Nové Zámky.

Čítať ďalej: Naši záhradkári a ZSS Lipka sa zúčastnili Agrokomplexu...

Pracovná ponuka - učiteľka do MŠ

Obec Lipová prijme učiteľku na zastupovanie do materskej školy v Lipovej. Bližšie informácie získate u starostky obce v pracovných dňoch, alebo na telefónnom čísle: 0911 963 683.

Do vlastníctva Obce Lipová pribudne Bytový nájomný dom v Ondrochove.

Obec Lipová získala prostriedky na kúpu Bytového nájomného domu v Ondrochove, 8 b.j., ktorý zatiaľ vlastní firma Lega, a.s. Komjatice. Dňa 9. augusta 2018 starostka obce podpísala zmluvu o úvere zo Štátnym fondom rozvoja bývania vo  výške 276 460,00 €.

Čítať ďalej: Do vlastníctva Obce Lipová pribudne Bytový nájomný dom v Ondrochove.

Účasť na celoslovenskej súťaži v ručnej kosbe

Aj toto leto mala naša obec zastúpenie na 13. ročníku celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe vo Vlkolínci. Záhradkár Števko Harmata s plným nasadením hájil farby Lipovej a za túto reprezentáciu obce mu ZO SZZ ako aj Obec Lipová srdečne ďakuje.

Čítať ďalej: Účasť na celoslovenskej súťaži v ručnej kosbe

Z kroniky obce Lipová - 1. časť do r. 1980

Vážení občania,

začítajte sa do prvej časti Kroniky obce Lipová a zaspomínajte si na dávnu minulosť zo života našej obce. Prípadné gramatické nedostatky láskavo prehliadnite, dôležité je dozvedieť sa o našej obci čo najviac alebo zaspomínať si na časy minulé. Tak pekne po poriadku – kde bolo, tam bolo...

Čítať ďalej: Z kroniky obce Lipová - 1. časť do r. 1980