Brány škôl sa zatvorili...

Dnes sa aj v našej obci zatvorili brány škôl. Tento deň majú najradšej snáď všetky deti. Z kolotoča školských povinností nasadnú do prázdninového kolotoča zábavy, slnka, vody a dobrodružstiev.  Lúčili sa predškoláci i naši deviataci a tak nechýbali ani slzičky na rozlúčku.

Čítať ďalej: Brány škôl sa zatvorili...

Aktivity našich seniorov

Naši seniori a záhradkári vo viacerých aktivitách úspešne spolupracujú a tak v tomto polroku navštívili divadlá v Nitre a v Bratislave, zúčastnili sa výletu do Poľska s návštevou Krakova.

Čítať ďalej: Aktivity našich seniorov

Premiéra Malého princa

OZ Lipovian uviedlo dňa 24.6.2017 premiéru divadelnej hry s piesňami pod taktovkou Hanky Bolchovej s názvom Malý princ. Za krásny umelecký zážitok ďakujeme.

Čítať ďalej: Premiéra Malého princa

Uvítanie novorodencov 2017

Dňa 25.6.2017 sme privítali v sále KD osem najmladších Lipovčanov z oboch častí obce-Simona Anna, Hana, Michaela, Tomáš, Dominika, Lukáš, Šimon, Jakub.

Čítať ďalej: Uvítanie novorodencov 2017

V obci máme starostlivého anjela

V prvom polroku 2017 získal ocenenie "Starostlivý anjel" zamestnanec ZSS Lipka a poslanec OZ Lipová – náš spoluobčan pán Jozef Kúkela. K oceneniu Nitrianskeho samosprávneho kraja mu blahoželáme.

Čítať ďalej: V obci máme starostlivého anjela

Aktivity našich záhradkárov

O dobrej spolupráci našich záhradkárov s predsedom SZZ Ing. Jakubekom svedčí aj fakt, že už tri krát sa naši záhradkári zúčastnili na obnove ovocného sadu v areáli Agrokomplexu Nitra a aj touto cestou im predseda SZZ pán Jakubek, ako aj Obec Lipová ďakuje za ochotu a vykonanú prácu. Naposledy pracovali v areáli Agrokomplexu dňa 22.06.2017. Deň predtým Ing. Jakubek navštívil lipovských záhradkárov a žiakov základnej školy.

Čítať ďalej: Aktivity našich záhradkárov

Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže v kosbe ...

Náš spoluobčan Štefan Harmata spolu s predsedom ZO SZZ pánom Kajanom sa dňa 24.6.2017 zúčastnili 12. ročníka celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe na Vlkolínskych Lúkach. Ocenenie za kosbu prevzal z rúk predsedu SZZ pána Jakubeka. Za Lipovú ho povzbudzovali manželka Anka a pán Kajan s manželkou.

Čítať ďalej: Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže v kosbe ...

Ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017

Vynikajúcim výsledkom 12:0 ukončilo naše A mužstvo futbalovú sezónu 2016/ 2017 a celkové druhé miesto v tabuľke je po dlhom čase našim najväčším úspechom našich futbalistov. Za reprezentáciu obce v športovej oblasti im úprimne ďakujeme.

Čítať ďalej: Ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Lipová, 20.06.2017

Číslo : 79/2/2017 – 16

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 16. zasadnutie OZ v Lipovej