Výpožička kníh z knižnice v marci 2018

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci marec 2018 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v marci 2018

Časopis Žurnál v elektronickej podobe 1/2018

Prvé tohtoročné číslo časopisu Žurnál z našich obcí..., v ktorom sú stránky venované aj obci Lipová si môžete prečítať aj v elektronickej podobe. Obci sú venované stránky 23 až 26.

Časopis si môžete prečítať tu.

Odber krvi 09.04.2018

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 09.04.2018 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.

Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Lipová 7. marca 2018

Starostka obce Lipová Lipová, 27.02.2018

Číslo : 79/2/2018 – 24

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Lipová 7. marca 2018

Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia v obci Lipová

Vec:  OZNÁMENIE O USPORIADANÍ VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA V OBCI LIPOVÁ

Zvolávateľ – Obec Lipová, Lipová 203, 941 02 Lipová

Mgr. Tatiana Ölvecká

Účel zhromaždenia: Zámena katastrálnych území Mlynský Sek - Šurany

Miesto konania: Kultúrny dom v Lipovej

Dátum konania: 07.03.2018 o 17:30 hod

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej 2018

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Lipová

Lipová, 12.2.2018

P O Z V Á N K A

Čítať ďalej: Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej 2018

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“,

Obec Lipová v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, informuje verejnosť do 3 dní od doručenia Oznámenia o strategickom dokumente

Čítať ďalej: Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja...

Pozvánka na 23. zasadnutie OZ Lipová 21. februára 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 14.02.2018

Číslo : 79/2/2018 – 23

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 23. zasadnutie OZ Lipová 21. februára 2018

Retro zabíjačka v Lipovej...

Ako futbalová jedenástka sa zdatní chlapi z Lipovej rozbehli po verejnom priestranstve pri kultúrnom dome, keď nečakane sviňa vzala nohy na plecia. Takto sa začína fašiangový príbeh v Lipovej a píše sa rok 2018.

Čítať ďalej: Retro zabíjačka v Lipovej...