Informácia - pomoc Ukrajine

Vážení občania, na základe „Logistického modelu KOMUNAL“, ktorý bol vypracovaný zo strany ZMOS bolo zriadené v rámci okresu NZ  logistické centrum, v ktorom je možné sústreďovať humanitárny materiál, ktorý by sa ďalej podľa potreby distribuoval.

Čítať ďalej: Informácia - pomoc Ukrajine

Poriadok bohoslužieb od 07.03. do 13.03.2022

 

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 07.03. do 13.03.2022

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022

 

Čítať ďalej: Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022

Poriadok bohoslužieb od 28.02. do 06.03.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 28.02. do 06.03.2022

Otvorenie kompostoviska v Ondrochove - 2.3.2022

Obecný úrad oznamuje, že kompostovisko v časti Ondrochov bude prvý krát v tomto roku otvorené v stredu 02.03.2022 od 8:00 do 12:00 hod. a pravidelne každú stredu od 8:00 do 12:00 hod. a každú sobotu od 11:00 do 15:00 hod.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Lipová za rok 2021

Čítať ďalej: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Lipová za rok 2021

Rozpis majstrovských futbalových zápasov OŠK Lipová 2021/2022 - jarná časť

V. liga východ ZsFZ 2021/2022 – jarná časť

Čítať ďalej: Rozpis majstrovských futbalových zápasov OŠK Lipová 2021/2022 - jarná časť

Výsledky SODB 2021 v obci Lipová

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas sčítania bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. Sčítanie bolo realizované    výlučne    elektronicky, bez    použitia papierových formulárov, prostredníctvom e-formulárov.

Čítať ďalej: Výsledky SODB 2021 v obci Lipová

Poriadok bohoslužieb od 21.02. do 27.02.2022

 

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 21.02. do 27.02.2022