Výpožička kníh z knižnice vo februári 2017

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci február 2017 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice vo februári 2017

Pozvánka na 14. mimoriadne zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce  Lipová Lipová, 03.02.2017

Číslo : 79/2/2017 – 14

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 14. mimoriadne zasadnutie OZ Lipová

Veterinárne opatrenia z dôvodu výskytu vtáčej chrípky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky dôrazne upozorňuje, že dňa 17.1.2017 bola potvrdená na štrkovisku v Šuranoch Červený piesok choroba vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat, ako aj pre zdravie ľudí. Do monitorovacej oblasti – 3 km od nálezu patrí aj naša obec a z tohto dôvodu veterinárna správa nariaďuje obci Lipová vykonať do 24.1. 2017 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí a tento súpis doručiť v písomnej forme veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky.

Čítať ďalej: Veterinárne opatrenia z dôvodu výskytu vtáčej chrípky

Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome 441

Obecný úrad oznamuje, že sa uvoľní byt v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 441. Obec Lipová z tohto dôvodu oznamuje záujemcom o nájom v byte v obecnom bytovom dome súpisné číslo 441, že informácie a tlačivá potrebné k žiadosti o nájom môžu získať na tunajšom obecnom úrade každý pracovný deň v úradných hodinách a doručiť vyplnené tlačivá do 30.01.2017.

Otužilci z Lipovej na zraze v Nitre

Na 7. celoslovenskom zraze otužilcov pod Zoborom 15.01.2017 hájili lipovské farby aj otužilci z Lipovej Tomáš Ďúran a Vladimír Jenigár. Bližšie o podujatí si môžete prečítať v článku.

 

Čítať ďalej: Otužilci z Lipovej na zraze v Nitre

Úspech nášho rodáka Michala Rišku

Náš bývalý spoluobčan pán Michal Riška dosiahol vo futbalovej kariére pekný úspech a umiestnil sa v rámci Jedenástky Západoslovenského futbalového zväzu za rok 2016. K tomuto úspechu mu blahoželáme a viac si môžete prečítať pod týmto oznamom.

 

Čítať ďalej: Úspech nášho rodáka Michala Rišku

Trojkráľový spomienkový koncert v Lipovej

Sviatok Troch kráľov v našej obci sme si uctili nielen slávnostnou dopoludňajšou svätou omšou, ale aj popoludňajším spomienkovým koncertom Mareka Bednárika a jeho hostí, ktorého gestorom bola starostka našej obce Tatiana Ölvecká. Medzi poslucháčmi koncertu boli aj  jej hostia - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, primátor Šurian Marek Oremus, starosta obce Radava Marián Chrenko, starostka z Jatova Adriana Matušeková, riaditeľky škôl Alžbeta Danielová, Monika Svitačová a Tatiana Uhríková i riaditeľka Domova seniorov v Dolnom Ohaji Veronika Čelechovská.

Čítať ďalej: Trojkráľový spomienkový koncert v Lipovej

Hokejisti z Lipovej pripravili naozaj vydarený koniec zimných prázdnin ...

Trojkráľová korčulovačka, ktorú lipovskí hokejisti pripravili pre deti, rodičov a starých rodičov dopadla na výbornú. Vynikajúce prostredie, atmosféra,  chutné pečené prasiatko či pizza, ústretovosť organizátorov,  za čo im patrí vďaka a samozrejme usmiate tváre detí či ich rodičov – to boli okamihy, ktoré sa podarili zachytiť aj nášmu „obecnému“ fotografovi Tomášovi Ďúranovi. Veď si to pozrite a na najbližšie podujatie hokejistov určite nezaváhajte prísť.

Čítať ďalej: Hokejisti z Lipovej pripravili naozaj vydarený koniec zimných prázdnin ...

Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2017

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2017