Ďakujeme Lipovčanke za reprezentáciu obce v roku 2016

Vystúpenia záhradkárskej kapely Lipovčanka v roku 2016:

Čítať ďalej: Ďakujeme Lipovčanke za reprezentáciu obce v roku 2016

Úspechy, ktoré nás tešia ...

 

Čítať ďalej: Úspechy, ktoré nás tešia ...

Uvítanie novorodencov 11.12.2016

11. decembra sa uskutočnilo slávnostné uvítanie novorodencov. Aj keď sa zo štyroch dostavili len dvaja - Jakubko Bulla a Tamarka Uhríková, bolo to pekné stretnutie šťastných rodičov so starostkou obce a predsedom ZPOZ Mgr. Jozefom Hlavatým.

Čítať ďalej: Uvítanie novorodencov 11.12.2016

Odber krvi 14.12.2016

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 14.12.2016 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov v blízkosti elektrického vedenia

Čítať ďalej: Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov v blízkosti elektrického vedenia

Mikuláš 2016 v Lipovej...

Vonku bolo mrazivo, ale v srdciach detí hrejivo. Zima nám 6. decembra udrela naozaj celou silou, ale aj tak 150 detí, ktoré si prevzali od Mikuláša balíček mali v očiach iskierky radosti. Mikuláš a anjeli na koči, čerti na káre a na rebríku, "sneh" či prskavky a samozrejme hodnotné balíčky dostali asi každé dieťa.

Čítať ďalej: Mikuláš 2016 v Lipovej...

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce  Lipová Lipová, 02.12.2016

Číslo : 79/2/2016 – 13

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 13. zasadnutie OZ Lipová

Výpožička kníh z knižnice v decembri 2016

Oznamujeme čitateľom, že knižnica v Lipovej bude v decembri otvorená len v stredu 7.12.2016 v čase od 13:30 do 15:30 hod. Využite poslednú možnosť v tomto roku na zapožičanie si zaujímavých kníh na dlhé zimné dni.

Výstraha SHMÚ na 02.12.2016

Jav: Vietor

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 2.12.2016 od 00:00 do 10:00

Čítať ďalej: Výstraha SHMÚ na 02.12.2016