Poriadok bohoslužieb od 08.11. do 14.11.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 08.11. do 14.11.2021

Poriadok bohoslužieb od 01.11. do 07.11.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 01.11. do 07.11.2021

Pripravujeme realizáciu "Dodatku č.1 k Územnému plánu obce Lipová"

Dňa 09.09.2020 uznesením č. 140/2020 Obecné zastupiteľstvo v Lipovej schválilo zámer vyhotovenia "Dodatku č.1 k Územnému plánu obce Lipová". Obec Lipová oznamuje dotknutým orgánom: organizáciám, fyzickým ako aj právnickým osobám podieľajúcim sa na využívaní územia obce Lipová, že prípadné požiadavky na zapracovanie zmien funkčného využitia parciel patriacich do katastrálneho územia Ondrochov a katastrálneho územia Mlynský Sek do "Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce Lipová", ktorý Obec Lipová plánuje realizovať v roku 2022, je možné doručiť v písomnej podobe, osobne, poštou alebo emailom ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) na obecný úrad v Lipovej do 31.12.2021.

Dotazník záujmu o obecné nájomné byty v Obci Lipová

Vážení občania, v rámci zisťovania záujmu o obecné nájomné byty v Lipovej, v časti Mlynský Sek, Vás žiadame o nahlásenie záujmu o tieto byty na tunajší obecný úrad do 19.11.2021. Nahlásiť záujem môžete písomne, e-mailom alebo osobne na Obecnom úrade v Lipovej v dotazníku, ktorý je možné si stiahnuť na tomto odkaze alebo vyplniť priamo na obecnom úrade.

Čítať ďalej: Dotazník záujmu o obecné nájomné byty v Obci Lipová

Oznam ZsVS - stav vodomeru

Západoslovenská vodárenská spoločnosť žiada občanov v časti Mlynský Sek o nahlásenie stavu vodomeru pracovníkovi vodární na telefónne číslo 0911 784 276.

Poriadok bohoslužieb od 25.10. do 31.10.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 25.10. do 31.10.2021

Pozvánka na 14.zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.10.2021

Čítať ďalej: Pozvánka na 14.zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.10.2021

Poriadok bohoslužieb od 18.10. do 24.10.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 18.10. do 24.10.2021