Podpora opatrovateľskej služby

 

Čítať ďalej: Podpora opatrovateľskej služby

Fašiangy 2019

Fašiangy na Lipovej – v oboch častiach obce sa stretli s pozitívnymi ohlasmi u občanov a tak mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa na ich príprave a organizovaní zúčastnili ale aj všetkým občanom, ktorí prišli podporiť fašiangové podujatia v našej obci.

Čítať ďalej: Fašiangy 2019

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZZ 2019

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Lipovej

Lipová, dňa 25.2. 2019

P o z v á n k a

Čítať ďalej: Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZZ 2019

Voľby prezidenta SR 2019 - Zoznam kandidátov

 

Čítať ďalej: Voľby prezidenta SR 2019 - Zoznam kandidátov

Plán činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Lipovej na rok 2019

Čítať ďalej: Plán činnosti ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Lipovej na rok 2019

Oznámenie o zastavení konania

 

Čítať ďalej: Oznámenie o zastavení konania

Pozvánka na dve prednášky SZZ ZO Šurany

Čítať ďalej: Pozvánka na dve prednášky SZZ ZO Šurany

Fašiangy 2019 v Lipovej

Pozvánka na fašiangy v Mlynskom Seku

Pozvánka na fašiangy v Ondrochove