Pozvánka na Európsky deň rodičov a škôl

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Európsky deň rodičov a škôl

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Čítať ďalej: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.2 - ÚPN obce Komjatice

Čítať ďalej: Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.2 - ÚPN obce Komjatice

Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2019

Opäť sme sa v poslednú augustovú sobotu stretli na súťaži vo varení gulášu v Ondrochove a touto cestou chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva z časti Ondrochova Janke Keméňovej, Ľubomírovi Pukovi, kuchárovi p. Ligockému a jeho kuchárskemu tímu, ako aj  pracovníkom obecného úradu za zorganizovanie tohto podujatia.

Čítať ďalej: Súťaž vo varení gulášu Ondrochov 2019

Pozvánka na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2019

Čítať ďalej: Pozvánka na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2019

Vitajte škôlkari, vitajte školáci ...

V Lipovej sa tak, ako všade na Slovensku otvorili brány materskej i základnej školy. Aké boli prvé okamihy z tohto dňa, Vám prinášame v krátkej fotogalérii.

Fotky zo začiatku školského roka v Materskej škole Lipová

Fotky zo začiatku školského roka v Základnej škole Lipová

Rodičovské združenie pre šk. rok 2019/2020 - Materská škola

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom zapísaných detí, že rodičovské združenie sa uskutoční v utorok 27.08.2019 o 15:30 hod v budove materskej školy.

Čítať ďalej: Rodičovské združenie pre šk. rok 2019/2020 - Materská škola

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce - osobitný zreteľ

Čítať ďalej: Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce - osobitný zreteľ

Pozvánka na súťaž vo varení gulášu 2019

 

Čítať ďalej: Pozvánka na súťaž vo varení gulášu 2019