Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2018

Čítať ďalej: Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018 od 7:00 h do 22:00 h.

Počet obyvateľov Obce Lipová ku dňu vyhlásenia volieb (6. júla 2018) je 1526.

Čítať ďalej: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome, súp. č. 441

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 3-izbový nájomný byt nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 441.

Čítať ďalej: Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome, súp. č. 441

Lipovčanka na jarmoku v Jatove

Záhradkárska kapela nás 8.9.2018 úspešne reprezentovala na 3. ročníku Regionálneho jesenného jarmoku mikroregiónu Cedron-Nitrava v Jatove.

Ďakujeme za reprezentáciu obce.

Ukážku z účinkovania záhradkárskej kapely Lipovčanka si môžete pozrieť tu.

Virtuálne cintoríny

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.

v spolupráci  s  Obecným úradom Lipová pripravila pre Vás projekt

„virtuálne cintoríny v našej obci“

Čítať ďalej: Virtuálne cintoríny

Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Šurany a Mlynský Sek

 

Čítať ďalej: Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Šurany a Mlynský Sek

Zahájenie šk. r. 2018/2019 v ZŠ Lipová

8 prváčikov v tomto školskom roku privítala pani riaditeľka, symbolicky si ich prevzali pod patronát terajší deviataci. Želáme všetkým žiakom, rodičom, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom úspešný školský rok 2018/2019.

Fotky si môžete pozrieť tu.

Môj prvý deň v škôlke...

Milí, usmiati, možno niektorí trošku vystrašení - takto sme zachytili našich škôlkarov, o ktorých sa starajú rovnako milé a usmiate pani učiteľky, pani kuchárky i pani upratovačka. Nech sa našim drobcom v škôlke páči.

Fotky si môžete pozrieť tu.

Súťaž vo varení gulášu 2018

Tradičná súťaž vo varení gulášu v Ondrochove sa opätovne vydarila. Poďakovanie patrí účinkujúcim, družstvám, ktoré sa zapojili do súťaže, pracovníkom obecného úradu za skvelú organizáciu, sponzorom a všetkým, ktorí prišli a podporili toto milé podujatie.

Čítať ďalej: Súťaž vo varení gulášu 2018