Lipovčanka na jarmoku v Jatove

Záhradkárska kapela nás 8.9.2018 úspešne reprezentovala na 3. ročníku Regionálneho jesenného jarmoku mikroregiónu Cedron-Nitrava v Jatove.

Ďakujeme za reprezentáciu obce.

Ukážku z účinkovania záhradkárskej kapely Lipovčanka si môžete pozrieť tu.

Virtuálne cintoríny

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.

v spolupráci  s  Obecným úradom Lipová pripravila pre Vás projekt

„virtuálne cintoríny v našej obci“

Čítať ďalej: Virtuálne cintoríny

Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Šurany a Mlynský Sek

 

Čítať ďalej: Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Šurany a Mlynský Sek

Zahájenie šk. r. 2018/2019 v ZŠ Lipová

8 prváčikov v tomto školskom roku privítala pani riaditeľka, symbolicky si ich prevzali pod patronát terajší deviataci. Želáme všetkým žiakom, rodičom, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom úspešný školský rok 2018/2019.

Fotky si môžete pozrieť tu.

Môj prvý deň v škôlke...

Milí, usmiati, možno niektorí trošku vystrašení - takto sme zachytili našich škôlkarov, o ktorých sa starajú rovnako milé a usmiate pani učiteľky, pani kuchárky i pani upratovačka. Nech sa našim drobcom v škôlke páči.

Fotky si môžete pozrieť tu.

Súťaž vo varení gulášu 2018

Tradičná súťaž vo varení gulášu v Ondrochove sa opätovne vydarila. Poďakovanie patrí účinkujúcim, družstvám, ktoré sa zapojili do súťaže, pracovníkom obecného úradu za skvelú organizáciu, sponzorom a všetkým, ktorí prišli a podporili toto milé podujatie.

Čítať ďalej: Súťaž vo varení gulášu 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov komisií

Obec Lipová v súlade s § 169 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov komisií

Rodičovské združenie pre šk. rok 2018/2019 - Materská škola

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom zapísaných detí, že rodičovské združenie pre školský rok 2018/2019 sa bude konať dňa 28.08.2018 (utorok) o 15:30 hod. v budove MŠ.

Naši záhradkári a ZSS Lipka sa zúčastnili Agrokomplexu...

V dňoch 14 a 19. augusta 2018 sa naši záhradkári už po 4.krát zúčastnili na  celoslovenskej výstave "Ovocie a zelenina roka". Zároveň sme zabezpečili aj dovoz a inštaláciu výpestkov zo 4 Základných organizácií v rámci okresu Nové Zámky.

Čítať ďalej: Naši záhradkári a ZSS Lipka sa zúčastnili Agrokomplexu...