Výpožička kníh z knižnice v septembri 2018

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci september 2018 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v septembri 2018

Európsky týždeň mobility 2018

Obec Lipová informuje občanov, že Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018 účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018

Čítať ďalej: Európsky týždeň mobility 2018

Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2018

Čítať ďalej: Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018 od 7:00 h do 22:00 h.

Počet obyvateľov Obce Lipová ku dňu vyhlásenia volieb (6. júla 2018) je 1526.

Čítať ďalej: Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome, súp. č. 441

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 3-izbový nájomný byt nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 441.

Čítať ďalej: Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome, súp. č. 441

Lipovčanka na jarmoku v Jatove

Záhradkárska kapela nás 8.9.2018 úspešne reprezentovala na 3. ročníku Regionálneho jesenného jarmoku mikroregiónu Cedron-Nitrava v Jatove.

Ďakujeme za reprezentáciu obce.

Ukážku z účinkovania záhradkárskej kapely Lipovčanka si môžete pozrieť tu.

Virtuálne cintoríny

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.

v spolupráci  s  Obecným úradom Lipová pripravila pre Vás projekt

„virtuálne cintoríny v našej obci“

Čítať ďalej: Virtuálne cintoríny

Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Šurany a Mlynský Sek

 

Čítať ďalej: Rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia Šurany a Mlynský Sek

Zahájenie šk. r. 2018/2019 v ZŠ Lipová

8 prváčikov v tomto školskom roku privítala pani riaditeľka, symbolicky si ich prevzali pod patronát terajší deviataci. Želáme všetkým žiakom, rodičom, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom úspešný školský rok 2018/2019.

Fotky si môžete pozrieť tu.