Výzva pre chovateľov ošípaných

Obecný úrad v Lipovej na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nových Zámkoch, vyzýva všetkých chovateľov ošípaných v súkromnom sektore, aby nahlásili počty chovaných ošípaných aj v tom prípade, ak chovajú len 1 kus, na obecný úrad v Lipovej do 23.11.2018.

Nahlásenie chovu ošípaných je nutné z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie s výskytom Afrického moru ošípaných v susedných štátoch.

Program odpadového hospodárstva obce Lipová na roky 2016-2020

Čítať ďalej: Program odpadového hospodárstva obce Lipová na roky 2016-2020

Pozvánka na prednášku - Nové trendy ovocinárstva v malých záhradách

 

Čítať ďalej: Pozvánka na prednášku - Nové trendy ovocinárstva v malých záhradách

Prosba o darovanie krvi

Národná transfúzna služba Nové Zámky v spolupráci s miestnou organizáciou SČK v Lipovej prosí darcov krvi o dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch v pracovných dňoch od 07:00 do 14:00 hod.

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Lipová

Výsledky komunálnych volieb konaných 10. novembra 2018 v obci Lipová

Čítať ďalej: Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Lipová

Nahlasovanie občanov na prenosnú volebnú schránku pre komunálne voľby 2018

Vážení občania!

komunálne voľby sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to , aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.

Spomíname si na našich zosnulých ...

Čítať ďalej: Spomíname si na našich zosnulých ...

Zber komunálneho odpadu - v piatok 02.11.2018

Spoločnosť Brantner Nové Zámky oznamuje, že zber komunálneho odpadu sa uskutoční v piatok 02.11.2018 z dôvodu štátneho sviatku vo štvrtok.

Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Lipová 25. októbra 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 18.10.2018

Číslo : 79/2/2018 – 29

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 29. zasadnutie OZ Lipová 25. októbra 2018