Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (30.09.2023) nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

Čítať ďalej: Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Poriadok bohoslužieb od 24.07. do 30.07.2023

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 24.07. do 30.07.2023

Voľby do NR SR 2023 - zverejnenie emailovej adresy

V súlade s harmonogramom organizačno–technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zverejňujeme emailovú adresu

Čítať ďalej: Voľby do NR SR 2023 - zverejnenie emailovej adresy

Ako bolo na súťaži vo varení kotlíkových špecialít...

Slnko pálilo, v kotlíkoch a medzi súťažiacimi to vrelo... Z futbalového ihriska v Lipovej sa šírila vôňa charakteristická pre kotlíkové špeciality. 10 súťažných tímov a jeden obecný tím sa pustili do zápolenia. Na futbalovom ihrisku vyrástli stany a pri kotlíkoch postávali partie ľudí.

Čítať ďalej: Ako bolo na súťaži vo varení kotlíkových špecialít...

Poriadok bohoslužieb od 17.07. do 23.07.2023

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 17.07. do 23.07.2023

Pozvánka pre deti na koncert Lili Lentilky

Čítať ďalej: Pozvánka pre deti na koncert Lili Lentilky

Pozvánka na Súťaž vo varení kotlíkových špecialít 15.07.2023

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Súťaž vo varení kotlíkových špecialít 15.07.2023