Poriadok bohoslužieb od 22.11. do 28.11.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 22.11. do 28.11.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

 

Čítať ďalej: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

Obec pripravuje darčeky pre darcov krvi za rok 2021

Žiadame občanov - darcov krvi, ktorí darovali krv v roku 2021 na inej transfúznej stanici než v Nových Zámkoch, aby túto skutočnosť nahlásili na obecný úrad osobne, mailom ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) alebo telefonicky (035/650 70 10) do 19.11.2021. Ďakujeme Vám.

Poriadok bohoslužieb od 15.11. do 21.11.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 15.11. do 21.11.2021

Obecný úrad pripravuje...

Prípravujeme:

- Mikuláša pre lipovské deti

- vianočné pozdravy pre našich občanov s kalendárom na rok 2022

- darčeky a finančnú hotovosť pre našich novorodencov

- peňažné poukážky pre tohtoročných darcov krvi

- posledné tohtoročné obecné zastupiteľstvo

Obzrime sa o kúsok späť a zaspomínajme na nedávne aktivity obecného úradu...

V rámci októbra, ktorý je mesiacom úcty k starším Obec Lipová prostredníctvom pani starostky a pracovníkov obecného úradu prežila sviatočný deň. Deväť z desať najstarších obyvateliek z našej obce navštívila pani starostka s kyticou kvetov a vecným darčekom i peňažným poukazom, aby im osobne zablahoželala veľa zdravia, spokojnosti a radosti do ďalších dní a rokov.

Čítať ďalej: Obzrime sa o kúsok späť a zaspomínajme na nedávne aktivity obecného úradu...

Nádvorie našej základnej školy zdobí symbol Lipovej...

Ako zanechať za sebou STOPU? Ako dať ostatným o sebe vedieť? Ako vniesť medzi deti ducha tradície, histórie či kultúry? Ako priblížiť staré remeslo našich predkov? Ako rozvíjať fantáziu, cítenie, spojenie s prírodou? Ako si cibriť dotyk rukou? Ako nás spojiť...?

Základná škola, Lipová 183 mala 9.11.2021 na všetky tieto otázky jednu a zároveň jedinečnú odpoveď. Stala sa súčasťou projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja a zrealizovala projekt LIPA – naše srdce.

Čítať ďalej: Nádvorie našej základnej školy zdobí symbol Lipovej...

Upozornenie pre daňovníkov a poplatníkov

Obec Lipová ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upozorňuje poplatníkov a daňovníkov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestny poplatok za komunálne odpady, daň z nehnuteľností alebo daň za psa na rok 2021 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, aby tak urobili čo najskôr. Najvhodnejšou formou v súčasnom pandemickom období je uhradiť poplatok a dane bankovým prevodom. Všetky údaje potrebné k bezhotovostnej platbe sú uvedené v rozhodnutí o vyrubení poplatku alebo dane. Ak takáto možnosť nie je, môže sa poplatok a dane uhradiť v pokladni obecného úradu v hotovosti alebo platobnou kartou.