Vysielanie v novozámockej televízií - Výstava betlehemov

Vysielanie o Lipovej si môžete pozrieť tu.

Pozvánka na prázdninovú korčulovačku 2018

 

Čítať ďalej: Pozvánka na prázdninovú korčulovačku 2018

Regionálna výstava betlehemov v Lipovej...

K Vianociam neodmysliteľne patrí betlehem, ktorý zobrazuje jednu z najdôležitejších udalostí kresťanského sveta – narodenie Ježiša Krista. Tento rok sme našim občanom chceli obohatiť čas adventu a v sále kultúrneho domu v Lipovej sme po prvý krát nainštalovali výstavu betlehemov.

Čítať ďalej: Regionálna výstava betlehemov v Lipovej...

Pozvánka na výstavu betlehemov

Obec Lipová v dňoch 16. a 17. decembra 2017 od 13:00 hod do 18:00 hod organizuje „Regionálnu výstavu betlehemov“ v Kultúrnom dome v Lipovej. Podujatie je dňa 16.12.2017 spojené s vianočnými trhmi a ochutnávkou kapustnice a vianočného punču. Deti z Lipovej si pre návštevníkov na tento deň o 14:00 hod pripravili krásny živý betlehem a betlehemské hry.

Čítať ďalej: Pozvánka na výstavu betlehemov

Pozvánka na 20. zasadnutie OZ Lipová 13. decembra 2017

Starostka obce  Lipová Lipová, 08.12.2017

Číslo : 79/2/2017 – 20

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 20. zasadnutie OZ Lipová 13. decembra 2017

Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2018

Pozývame Vás v pondelok 11.12.2017 o 16:00 hod do zasadačky obecného úradu v Lipovej na verejný výklad k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a následnú verejnú diskusiu k predloženému návrhu rozpočtu. Očakávame Vaše podnetné pripomienky a návrhy.

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Čítať ďalej: Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Mikuláš prišiel medzi deti po rebríku...

Prvé zletelo na javisko vrece. Hneď za ním zliezol po rebríku Mikuláš. Nádherní škôlkári ako stromčeky, milí prváci, ktorí sa na javisku dosýta vyguľovali, snehuliak Olaf, sob Sven v podaní Janka a Lukáška, malinká Olafica – Terezka, či krásne Elzy – Nelka, Sofinka, Hanka z ľadového kráľovstva, tanečné šiestačky – sobice, tak títo ľudia vytvorili tohtoročné mikulášske predstavenie v sále kultúrneho domu v Lipovej. Všetkým pedagógom, ktorí pripravovali tento pekný program za naše deti ďakujem. Organizačne podujatie pripravil obecný úrad. Za hodnotné balíčky patrí vďaka obecnému zastupiteľstvu. Tešíme sa o rok opäť na Mikuláša.

Fotky z Mikuláša si môžete pozrieť tu...

Video z Mikuláša si môžete pozrieť tu...

Ďakujeme Mikuláš

Odber krvi 18.12.2017

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 18.12.2017 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.