Prihlasovanie sa na prijatie koledníkov v Mlynskom Seku

Vážení občania, aj v tomto roku budú chodiť koledníci Dobrej noviny s betlehemským svetlom a to 24.12.2022 od 08:00 hod. Kto má záujem prijať koledníkov, nech sa zapíš v kostole alebo nech zavolá na telef. číslo 0911 949 055 do piatku 23.12.2022 do 19:00 hod.

Vianočné mestečko v ZŠ Lipová

Základná škola Vás pozýva na vianočné mestečko spojené s vianočnými trhmi v dňoch od 19.12. do 21.12.2022 v čase od 11:30 do 15:30 h do budovy Základnej školy Lipová.

Čítať ďalej: Vianočné mestečko v ZŠ Lipová

Poriadok bohoslužieb od 19.12. do 25.12.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 19.12. do 25.12.2022

Upovedomenie o začatí konania, vo veci uznania Samostatnej bažantnice Hrubý Háj

Upovedomenie o začatí konania, vo veci uznania Samostatnej bažantnice Hrubý Háj

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Lipová 15.12.2022

 

Čítať ďalej: Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Lipová 15.12.2022

Poriadok bohoslužieb od 12.12. do 18.12.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 12.12. do 18.12.2022

Novozvolení poslanci OZ a starostka obce zložili zákonom predpísaný sľub...

24.11.2022 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lipovej. Išlo o prvé a slávnostné zasadnutie, na ktorom zložili sľub starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká a tiež novozvolení poslanci – Michal Andel, Bc. Henrich Barci, Mgr. Eva Bolchová, Juraj Ďúran, Pavol Hajaš, Bc. Jana Keméňová, Mário Kocian, Daniel Mikulec, Ľubomír Puk.

Čítať ďalej: Novozvolení poslanci OZ a starostka obce zložili zákonom predpísaný sľub...

Mikuláš zavítal medzi lipovské deti...

Prvé veľké decembrové vianočné podujatie prilákalo do kultúrneho domu v Lipovej stovky dospelých a detí. Spôsobil to príchod Mikuláša, predzvesť toho, že prichádzajú najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. V sobotu 3. decembra 2022 rozdával Mikuláš balíčky plné sladkostí, ale najprv mu detičky z materskej a základnej školy predviedli, aké sú šikovné.

Čítať ďalej: Mikuláš zavítal medzi lipovské deti...

Mikuláš v MŠ Lipová

Obecný úrad v Lipovej má vo svojom kolektíve aj Mikuláša. Dnes navštívil materskú školu a urobil detičkám veľkú radosť. Veď pozrite...

Fotky z návštevy Mikuláša v MŠ si pozrite tu.