Aktivity našich záhradkárov

O dobrej spolupráci našich záhradkárov s predsedom SZZ Ing. Jakubekom svedčí aj fakt, že už tri krát sa naši záhradkári zúčastnili na obnove ovocného sadu v areáli Agrokomplexu Nitra a aj touto cestou im predseda SZZ pán Jakubek, ako aj Obec Lipová ďakuje za ochotu a vykonanú prácu. Naposledy pracovali v areáli Agrokomplexu dňa 22.06.2017. Deň predtým Ing. Jakubek navštívil lipovských záhradkárov a žiakov základnej školy.

Čítať ďalej: Aktivity našich záhradkárov

Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže v kosbe ...

Náš spoluobčan Štefan Harmata spolu s predsedom ZO SZZ pánom Kajanom sa dňa 24.6.2017 zúčastnili 12. ročníka celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe na Vlkolínskych Lúkach. Ocenenie za kosbu prevzal z rúk predsedu SZZ pána Jakubeka. Za Lipovú ho povzbudzovali manželka Anka a pán Kajan s manželkou.

Čítať ďalej: Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže v kosbe ...

Ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017

Vynikajúcim výsledkom 12:0 ukončilo naše A mužstvo futbalovú sezónu 2016/ 2017 a celkové druhé miesto v tabuľke je po dlhom čase našim najväčším úspechom našich futbalistov. Za reprezentáciu obce v športovej oblasti im úprimne ďakujeme.

Čítať ďalej: Ukončenie futbalovej sezóny 2016/2017

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ v Lipovej

Starostka obce Lipová

Lipová, 20.06.2017

Číslo : 79/2/2017 – 16

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 16. zasadnutie OZ v Lipovej

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čítať ďalej: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pozvánka na divadelnú premiéru hry Malý princ

 

Čítať ďalej: Pozvánka na divadelnú premiéru hry Malý princ

Prerušenie distribúcie elektriny - 14.06.2017

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.06.2017 bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. v časti Mlynský Sek domy č.:

Čítať ďalej: Prerušenie distribúcie elektriny - 14.06.2017

Upozornenie polície na prípady podvodov

Čítať ďalej: Upozornenie polície na prípady podvodov

Výpožička kníh z knižnice v júni 2017

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci jún 2017 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v júni 2017