Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2023

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na Obecný úrad Lipová daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2023

Pozvánka na Novoročný koncert 6.1.2023

Čítať ďalej: Pozvánka na Novoročný koncert 6.1.2023

Poriadok bohoslužieb od 02.01. do 08.01.2023

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 02.01. do 08.01.2023

Šťastný nový rok 2023

Čítať ďalej: Šťastný nový rok 2023

Harmonogram zberov na rok 2023

Čítať ďalej: Harmonogram zberov na rok 2023

Poriadok bohoslužieb od 26.12.2022 do 01.01.2023

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 26.12.2022 do 01.01.2023

Jasličková pobožnosť v Lipovej - 25.12.2022

25.12.2022 po sv. omši lipovské deti ukázali aké sú šikovné. Veď posúďte. Pozrite si záznam z jasličkovej pobožnosti tu.

Príjemné a pokojné Vianočné sviatky 2022

Čítať ďalej: Príjemné a pokojné Vianočné sviatky 2022