Spomienkový koncert v Lipovej 2018

Video z koncertu si môžete pozrieť tu

Čítať ďalej: Spomienkový koncert v Lipovej 2018

Informácia pre užívateľov náhradných pozemkov

Čítať ďalej: Informácia pre užívateľov náhradných pozemkov

Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2018

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2018

Pozvánka na detskú fašiangovú párty

 

Čítať ďalej: Pozvánka na detskú fašiangovú párty

Pozvánka na ples darcov krvi 2018

 

Čítať ďalej: Pozvánka na ples darcov krvi 2018

Pozvánka na divadelné predstavenie Malý princ 06.01.2018

Čítať ďalej: Pozvánka na divadelné predstavenie Malý princ 06.01.2018

Pozvánka na Silvestrovské batôžkové posedenia

Čítať ďalej: Pozvánka na Silvestrovské batôžkové posedenia

Pozvánka na Trojkráľový spomienkový koncert 2018

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Trojkráľový spomienkový koncert 2018

Zber triedeného odpadu v roku 2018

Vážení občania,

v roku 2018 dochádza k zmene zberu triedeného odpadu z hľadiska nových podmienok zberovej spoločnosti.

Čítať ďalej: Zber triedeného odpadu v roku 2018