Otvorenie kompostoviska v Ondrochove v roku 2018

Obecný úrad oznamuje, že kompostovisko v časti Ondrochov bude prvý krát v tomto roku otvorené v sobotu 17.03.2018 od 11:00 do 15:00 hod. a pravidelne každú stredu od 8:00 do 12:00 hod. a každú sobotu od 11:00 do 15:00 hod.

Oznámenie Daňového úradu v Nitre o preberaní daňových priznaní

Čítať ďalej: Oznámenie Daňového úradu v Nitre o preberaní daňových priznaní

Výpožička kníh z knižnice v marci 2018

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci marec 2018 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v marci 2018

Časopis Žurnál v elektronickej podobe 1/2018

Prvé tohtoročné číslo časopisu Žurnál z našich obcí..., v ktorom sú stránky venované aj obci Lipová si môžete prečítať aj v elektronickej podobe. Obci sú venované stránky 23 až 26.

Časopis si môžete prečítať tu.

Odber krvi 09.04.2018

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 09.04.2018 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.

Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Lipová 7. marca 2018

Starostka obce Lipová Lipová, 27.02.2018

Číslo : 79/2/2018 – 24

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Lipová 7. marca 2018

Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia v obci Lipová

Vec:  OZNÁMENIE O USPORIADANÍ VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA V OBCI LIPOVÁ

Zvolávateľ – Obec Lipová, Lipová 203, 941 02 Lipová

Mgr. Tatiana Ölvecká

Účel zhromaždenia: Zámena katastrálnych území Mlynský Sek - Šurany

Miesto konania: Kultúrny dom v Lipovej

Dátum konania: 07.03.2018 o 17:30 hod

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej 2018

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Lipová

Lipová, 12.2.2018

P O Z V Á N K A

Čítať ďalej: Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej 2018