Oznam farského úradu - poklona a sv. omše

Farský úrad v Lipovej oznamuje, že v piatok 8.5.2020 sa uskutoční celodenná poklona k sviatosti oltárnej v kostole v Lipovej od 9:00 do 13:00 hod. a od 14:00 do 17:00. Sv. omša v časti Ondrochov bude v sobotu o 17:00 hod. s nedeľnou platnosťou a v Lipovej v nedeľu o 10:30 hod.

Čítať ďalej: Oznam farského úradu - poklona a sv. omše

Staviame my máje...

1. máj - Sviatok práce oslavoval do tohto roka takmer celý svet. Či už to boli honosné oslavy a sprievody na pripomienku udalostí minulého storočia – Sviatok práce, alebo len kľudné užívanie si voľna a slnečných lúčov. Pre mnohých je prvý máj oslavou lásky, neúprosne spätý s bozkom pod rozkvitnutou čerešňou.

Čítať ďalej: Staviame my máje...

Informácia o dani z nehnuteľnosti a psa a poplatku za odpad

Vážení občania, v prvých májových dňoch Vám zamestnanci obce doručia platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a psa a poplatok za odpad. Keďže v tejto mimoriadnej situácii sme vyhodnotili ako vysoko rizikové roznášať  výmery na“ protipodpis“, chceme Vás požiadať, aby ste nám doručenky, prípadne prázdne obálky s Vašim  podpisom a dátumom na prednej strane vhodili do osadených schránok na garáži vedľa obecného úradu a na Ondrochove na kultúrnom dome.

Čítať ďalej: Informácia o dani z nehnuteľnosti a psa a poplatku za odpad

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva HaZZ Nové Zámky

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva HaZZ Nové Zámky - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zápis detí do Materskej školy Lipová na školský rok 2020/2021

Čítať ďalej: Zápis detí do Materskej školy Lipová na školský rok 2020/2021

Upozornenie na zmenu televíznych vysielacích frekvencií

Upozornenie. Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, prelaďte si prosím svoje televízne prijímače, ak ste tak ešte neurobili počas minulého roka 2019. Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách.

Čítať ďalej: Upozornenie na zmenu televíznych vysielacích frekvencií