Kalendár akcií 2011

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2011

V prípade, že máte záujem prenajať si priestory KD Lipová, KD Ondrochov alebo ihriska, je potrebné objednať termín osobne v kancelárii obecného úradu v pracovný deň od 08:00h do 16:00h.

Čítať ďalej: Kalendár akcií 2011

Výstraha pred vznikom požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch

v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Nových Zámkoch

 

V Y H L A S U J E

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných a pôdohospodárskych pozemkoch v územnom obvode okresu Nové Zámky od 24. augusta 2011 do  15. septembra 2011.

Čítať ďalej: Výstraha pred vznikom požiarov

Rozpis majstrovských zápasov OŠK Lipová 2011/2012 a aktuálne výsledky

Rozpis majstrovských zápasov OŠK Lipová 2011/2012

Čítať ďalej: Rozpis majstrovských zápasov OŠK Lipová 2011/2012 a aktuálne výsledky

Separovaný zber 31.08.2011

Oznamujeme občanom, že zber vriec separovaného odpadu sa bude konať 31. augusta 2011 (t.j. v stredu).

Zber elektroniky

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 24. augusta 2011 (t.j. v túto stredu) sa uskutoční zber elektroniky v obci.

Poriadok bohoslužieb od 22.08. do 28.08.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 22.08. do 28.08.2011

Augustové prázdninové dopoludnie

Obecný úrad pozýva deti na augustové prázdninové dopoludnie na ihrisko v Lipovej dňa 19. augusta 2011 od 08:30 h do 11:00 h.

Odkaz na fotky z akcie

Čítať ďalej: Augustové prázdninové dopoludnie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 18.08.2011

Obecný úrad opätovne pripomína občanom, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie dňa 18.08.2011 v čase od 07:45 hod do 15:15 hod v oboch častiach obce Lipová.

Vývoz odpadu zo smetných nádob

Pripomíname občanom, že dňa 18. augusta 2011 (t.j. vo štvrtok) sa koná pravidelný odvoz komunálneho odpadu. Nezabudnite si vyložiť smetné nádoby.