Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Obec Lipová v súlade s § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov komisií

Obec Lipová v súlade s § 79 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a...

Odber krvi 15.04.2019

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 15.04.2019 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.

Zápis do 1. ročníka ZŠ Lipová

Čítať ďalej: Zápis do 1. ročníka ZŠ Lipová

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Lipová 28.03.2019

Čítať ďalej: Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Lipová 28.03.2019

Nahlasovanie občanov na prenosnú volebnú schránku pre druhé kolo voľby prezidenta 30.03.2019

Vážení občania!

druhé kolo Voľby prezidenta SR sa bude konať v sobotu 30. marca 2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.

Výsledky voľby prezidenta SR v obci Lipová 16.03.2019

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Lipová konané dňa 16. marca 2019

Čítať ďalej: Výsledky voľby prezidenta SR v obci Lipová 16.03.2019

Nahlasovanie občanov na prenosnú volebnú schránku pre voľby prezidenta 16.03.2019

Vážení občania!

Voľby prezidenta SR sa budú konať v sobotu 16. marca 2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Občania, ktorí sa chcú volieb zúčastniť, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu prostredníctvom svojich blízkych alebo známych požiadať okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohli hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Túto požiadavku môžu nahlásiť aj vopred na Obecný úrad, telefónne číslo: 035/ 650 70 10.

Zber konárov v roku 2019

Vážení občania zber konárov budeme v našej obci počas mesiaca marec realizovať pristavením vlečky postupne po uliciach. Konáre zviazané do snopkov môžete tento týždeň vynášať na vlečku pristavenú pri základnej škole a na druhú vlečku pristavenú pri kultúrnom dome. Budúci týždeň bude stanovište vlečiek zmenené a postupne zrealizujeme odvoz konárov z obce.

Čítať ďalej: Zber konárov v roku 2019