Pozvánka na 20. zasadnutie OZ Lipová 13. decembra 2017

Starostka obce  Lipová Lipová, 08.12.2017

Číslo : 79/2/2017 – 20

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 20. zasadnutie OZ Lipová 13. decembra 2017

Verejné prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2018

Pozývame Vás v pondelok 11.12.2017 o 16:00 hod do zasadačky obecného úradu v Lipovej na verejný výklad k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a následnú verejnú diskusiu k predloženému návrhu rozpočtu. Očakávame Vaše podnetné pripomienky a návrhy.

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Čítať ďalej: Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Mikuláš prišiel medzi deti po rebríku...

Prvé zletelo na javisko vrece. Hneď za ním zliezol po rebríku Mikuláš. Nádherní škôlkári ako stromčeky, milí prváci, ktorí sa na javisku dosýta vyguľovali, snehuliak Olaf, sob Sven v podaní Janka a Lukáška, malinká Olafica – Terezka, či krásne Elzy – Nelka, Sofinka, Hanka z ľadového kráľovstva, tanečné šiestačky – sobice, tak títo ľudia vytvorili tohtoročné mikulášske predstavenie v sále kultúrneho domu v Lipovej. Všetkým pedagógom, ktorí pripravovali tento pekný program za naše deti ďakujem. Organizačne podujatie pripravil obecný úrad. Za hodnotné balíčky patrí vďaka obecnému zastupiteľstvu. Tešíme sa o rok opäť na Mikuláša.

Fotky z Mikuláša si môžete pozrieť tu...

Video z Mikuláša si môžete pozrieť tu...

Ďakujeme Mikuláš

Odber krvi 18.12.2017

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 18.12.2017 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.

Uvítanie novorodencov do života

Prvú adventnú nedeľu obohatilo v našej obci okrem vysvätenia adventných vencov v oboch častiach obce aj krásne podujatie - Slávnostné uvítanie novorodencov do života. Takéto uvítanie sa robí v obci dvakrát do roka. Všetky maminy dostali od predsedu ZPOZ-u kvet, od anjelika Lucky ružovú alebo modrú prikrývku a od Obce Lipová príspevok 100 Eur. Kultúrny program predviedli deti z Lipovej, na gitare zahral Mgr. Jozef Hlavatý. Rodičom a ich ratolestiam prajeme šťastný život.

Fotky z uvítania novorodencov si môžete pozrieť tu.

V Lipovej sa začal advent ...

V oboch častiach obce pracovníci obecného úradu vyzdobili adventné vence, ktoré v nedeľu dopoludnia posvätil náš pán farár Mgr. Jozef Markovič. Týmto sa v našej obci začala séria vianočných podujatí. Hneď v ten deň sme privítali novorodencov.

Fotky si môžete pozrieť tu.

Prichádza k nám Mikuláš

Mikuláš je dobrý dedko,

o deťoch vie veru všetko.

Má ich veľmi, veľmi rád,

je to detí kamarát.

Čítať ďalej: Prichádza k nám Mikuláš

Pozvánka na verejné prerokovanie Návrhu územného plánu a správy o hodnotení

Verejné prerokovanie Návrhu územného plánu a Správy o hodnotení sa bude konať dňa 22.11.2017 na Obecnom úrade v Lipovej v zasadačke Obecného úradu o 10:00 hod.