Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Lipová 7. marca 2018

Starostka obce Lipová Lipová, 27.02.2018

Číslo : 79/2/2018 – 24

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 24. zasadnutie OZ Lipová 7. marca 2018

Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia v obci Lipová

Vec:  OZNÁMENIE O USPORIADANÍ VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA V OBCI LIPOVÁ

Zvolávateľ – Obec Lipová, Lipová 203, 941 02 Lipová

Mgr. Tatiana Ölvecká

Účel zhromaždenia: Zámena katastrálnych území Mlynský Sek - Šurany

Miesto konania: Kultúrny dom v Lipovej

Dátum konania: 07.03.2018 o 17:30 hod

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej 2018

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Lipová

Lipová, 12.2.2018

P O Z V Á N K A

Čítať ďalej: Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov v Lipovej 2018

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1“,

Obec Lipová v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, informuje verejnosť do 3 dní od doručenia Oznámenia o strategickom dokumente

Čítať ďalej: Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja...

Pozvánka na 23. zasadnutie OZ Lipová 21. februára 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 14.02.2018

Číslo : 79/2/2018 – 23

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 23. zasadnutie OZ Lipová 21. februára 2018

Retro zabíjačka v Lipovej...

Ako futbalová jedenástka sa zdatní chlapi z Lipovej rozbehli po verejnom priestranstve pri kultúrnom dome, keď nečakane sviňa vzala nohy na plecia. Takto sa začína fašiangový príbeh v Lipovej a píše sa rok 2018.

Čítať ďalej: Retro zabíjačka v Lipovej...

Fašiangy v Lipovej 2018

Video z akcie si môžete pozrieť tu.

2. časť videa si môžete pozrieť tu. (aktualizované o záverečnú časť)

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu záhradkárov

Základná organizácia záhradkárov v Lipovej Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu dňa 16. februára 2018, t.j. v piatok so začiatkom o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Lipovej.

Čítať ďalej: Pozvánka na výročnú členskú schôdzu záhradkárov

V Ondrochove sa zabíjalo...

Niekoľko rokov čakali Ondrochovčania na poriadnu obecnú zabíjačku a tento rok sa tak stalo. Svinka behala ako divá, ale naši poslanci z Ondrochova František Lukůvka, Slavomír Mikulec a Ľubomír Puk ju dobehli. Veď mali ozajstnú posilu – Karola Keméňa, Stanislava Vančíka, Michala Petrániho, Mareka Révaya a Stanislava Košíka. A pozor!

Čítať ďalej: V Ondrochove sa zabíjalo...