Poriadok bohoslužieb od 02.05. do 08.05.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 02.05. do 08.05.2022

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Čítať ďalej: Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Ďakujeme za krásny umelecký zážitok...

V kultúrnom dome v Lipovej sa v druhú veľkonočnú nedeľu konal tradičný spomienkový koncert, venovaný tým, ktorí nám chýbajú. Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu, preto ju milujem v modernej, ľudovej aj klasickej podobe...

Čítať ďalej: Ďakujeme za krásny umelecký zážitok...

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

 

Čítať ďalej: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Poriadok bohoslužieb od 25.04. do 01.05.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 25.04. do 01.05.2022

Pozvánka na Veľkonočný spomienkový koncert

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Veľkonočný spomienkový koncert

Pozvánka na stavanie májov v našej obci

 

Čítať ďalej: Pozvánka na stavanie májov v našej obci

Pozvánka na majstrovský futbalový zápas 24.04.2022

Obecný športový klub Lipová Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas v nedeľu 24.04.2022 o 16:00 hod na futbalové ihrisko v Lipovej medzi OŠK Lipová a OŠK Svätý Peter.

Pozvánka na Deň Zeme 2022

Obec Lipová, Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Lipovej, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Lipovej a ZŠ Lipová Vás pozývajú na podujatie pri príležitosti Dňa Zeme v piatok 22.04.2022 od 09:00 do areálu ZŠ Lipová. Príďte stráviť príjemný deň s našimi školákmi, seniormi, záhradkármi pri príjemnej hudbe. Tento ekologicky motivovaný sviatok upozorňuje ľudí na nežiadúce vplyvy na životné prostredie a podnecuje k diskusii o možných riešeniach ako ako zabrániť znečisteniu Zeme. Zároveň je to príležitosť upriamiť pozornosť detí na našu planétu a ochranu prírody.