Poriadok bohoslužieb od 21.11. do 27.11.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 21.11. do 27.11.2022

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 24.11.2022

 

Čítať ďalej: Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ 24.11.2022

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Mesto Šurany

Čítať ďalej: Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Mesto Šurany

Poriadok bohoslužieb od 14.11. do 20.11.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 14.11. do 20.11.2022

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 od 07:00 do 22:00 h.

Čítať ďalej: Referendum 2023

Poriadok bohoslužieb od 07.11. do 13.11.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 07.11. do 13.11.2022

Poriadok bohoslužieb od 31.10. do 06.11.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 31.10. do 06.11.2022