Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

Prestrihnutím stuhy a prvým výkopom do bránky sme 4.10.2018 slávnostne otvorili a uviedli do prevádzky nové multifunkčné ihrisko pre všetky vekové kategórie v našej obci. Náš pán farár multifunkčné ihrisko požehnal a pripomenul žiakom i ostatným prítomným, že je podstatné upevňovanie nielen fyzickej kondície, ale nesmieme zabúdať ani na náš duchovný rozvoj.

Čítať ďalej: Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

Pozvánka na otvorenie multifunkčného ihriska

Čítať ďalej: Pozvánka na otvorenie multifunkčného ihriska

Voľby - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Čítať ďalej: Voľby - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipová

Čítať ďalej: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lipová

Pozvánka na majstrovský futbalový zápas 30.9.2018

Obecný športový klub Lipová Vás pozýva na majstrovské futbalové zápasy:

- v nedeľu 30.09.2018 o 15:30 na futbalovom štadióne v Semerove odohrá zápas mužstvo FC Semerovo proti OŠK Lipová.

Výstava ovocia a zeleniny 2018

ZO SZZ Lipová zorganizovala aj v tomto roku tradičnú „Výstavu ovocia , zeleniny a kvetov“. Na slávnostnom vyhodnotení vystúpila aj starostka obce Mgr. Tatiana Ölvecká, ktorá poďakovala záhradkárom za to, že nadväzujú na tradície záhradníctva v obci, podporujú rozvoj vidieka a poctivou prácou  vytvárajú  kvalitné úžitkové a okrasné záhrady.

Čítať ďalej: Výstava ovocia a zeleniny 2018

Pozvánka na 28. zasadnutie OZ Lipová 27. septembra 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 24.09.2018

Číslo : 79/2/2018 – 28

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 28. zasadnutie OZ Lipová 27. septembra 2018

Výpožička kníh z knižnice v septembri 2018

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci september 2018 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v septembri 2018

Európsky týždeň mobility 2018

Obec Lipová informuje občanov, že Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 168/2018 účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018

Čítať ďalej: Európsky týždeň mobility 2018