Prerušenie distribúcie elektriny - 20.04.2017

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 20.04.2017 bez dodávky elektriny v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. v časti Ondrochov č.:

Čítať ďalej: Prerušenie distribúcie elektriny - 20.04.2017

Prerušenie distribúcie elektriny - 19.04.2017

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 19.04.2017 bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

Čítať ďalej: Prerušenie distribúcie elektriny - 19.04.2017

Výpožička kníh z knižnice v apríli 2017

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci apríl 2017 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v apríli 2017

Oznam o voľnom trojizbovom byte v nájomnom bytovom dome

Obecný úrad oznamuje, že sa uvoľní trojizbový byt v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 441.

Čítať ďalej: Oznam o voľnom trojizbovom byte v nájomnom bytovom dome

Oznámenie o stretnutí občanov s predstaviteľmi ZsVS k pripájaniu domov na kanalizáciu

Obecný úrad v Lipovej pozýva občanov na stretnutie s predstaviteľmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, na ktorom sa môžete informovať a dotazovať ohľadne kanalizačných domových prípojok.

Čítať ďalej: Oznámenie o stretnutí občanov s predstaviteľmi ZsVS k pripájaniu domov na kanalizáciu

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ Lipová

Starostka obce  Lipová Lipová, 22.03.2017

Číslo : 79/2/2017 – 15

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 15. zasadnutie OZ Lipová

Druhé číslo časopisu Žurnál v elektronickej podobe

Druhé číslo časopisu Žurnál z našich obcí..., v ktorom sú stránky venované aj obci Lipová si môžete prečítať aj v elektronickej podobe. Obci Lipová sú venované stránky 23 až 26.

Časopis si môžete prečítať tu.

Harmonogram jarnej likvidácie odpadov v našej obci

Vážení občania, keďže sa pomaly otepľuje a prichádza jar, s blížiacimi veľkonočnými sviatkami si chceme urobiť poriadok vo svojich záhradách a dvoroch, ale aj upraviť a vyčistiť verejné priestranstvá.

Obecný úrad v Lipovej chystá na tento mesiac niekoľko zberov.

Čítať ďalej: Harmonogram jarnej likvidácie odpadov v našej obci

Rozbor vody zo studní pri príležitosti Svetového dňa vody

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Lipovej v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch pri príležitosti Svetového dňa vody (21.03.) budú vykonávať pre občanov bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a dusitanov.

Čítať ďalej: Rozbor vody zo studní pri príležitosti Svetového dňa vody