Z vianočných podujatí v obci...

Čítať ďalej: Z vianočných podujatí v obci...

Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2020

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2020

Harmonogram zberov separovaného a komunálneho odpadu na rok 2020

Čítať ďalej: Harmonogram zberov separovaného a komunálneho odpadu na rok 2020

Pozvánka na Trojkráľový spomienkový koncert - 5.1.2020

Čítať ďalej: Pozvánka na Trojkráľový spomienkový koncert - 5.1.2020

Odvoz komunálneho odpadu - 26.12.2019

Firma Brantner Nové Zámky oznamuje, že vo štvrtok 26.12.2019 sa uskutoční obvyklý odvoz komunálneho odpadu.

Pozvánka na Vianočný večierok - 26.12.2019

 

Čítať ďalej: Pozvánka na Vianočný večierok - 26.12.2019

Silvester s Dúhalkou

Do Lipovej prichádza obľúbená víla z TV Rik...

Čítať ďalej: Silvester s Dúhalkou

Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej a jej hostí...

Vstupenky sa budú predávať aj pred koncertom.

Čítať ďalej: Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej a jej hostí...

Uvítanie novorodencov - december 2019

Druhú adventnú nedeľu sa v našej obci uskutočnilo krásne podujatie - Slávnostné uvítanie novorodencov do života.

Čítať ďalej: Uvítanie novorodencov - december 2019