Poriadok bohoslužieb od 31.05. do 06.06.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 31.05. do 06.06.2021

Oznam o testovaní 29.05.2021

Vážení občania, v sobotu 29.05.2021 sa uskutoční v našej obci 19. kolo celoplošného testovania antigénovými testami na COVID 19. Testuje sa v Kultúrnom dome v Mlynskom Seku od 13:00 do 18:00. Žiadame záujemcov o testovanie, aby sa riadili harmonogramom testovania obyvateľov.

Čítať ďalej: Oznam o testovaní 29.05.2021

Výsledky 18. kola skríningového testovania 22.05.2021

22.05.2021 sa v našej obci uskutočnilo 18. kolo skríningového testovania na COVID-19. Testovacie tímy otestovali 98 ľudí, nikto nebol pozitívny. Ďakujeme testovaciemu tímu za plynulý priebeh testovania.

Poriadok bohoslužieb od 24.05. do 30.05.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 24.05. do 30.05.2021

Vyberanie daní a poplatkov v Ondrochove - 19.05.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 19.5.2021 v čase od 14:00 do 15:30 hod bude možné uhradiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad v Kultúrnom dome v Ondrochove. Platobné výmery si podľa možnosti prineste so sebou.

Oznam o testovaní 22.05.2021

Vzhľadom na znižujúci sa  počet testovaných v našej obci bude testovanie prebiehať naďalej, avšak len v kultúrnom dome v Lipovej, časť Mlynský Sek a to v sobotu 22.05.2021 v čase od 13:00 do 18:00 hod. Harmonogramy zostávajú v platnosti tak, ako boli naposledy občanom doručené, iba pre časť Ondrochov sa mení miesto testovania na KD Lipová, časť Mlynský Sek.

Čítať ďalej: Oznam o testovaní 22.05.2021

Poriadok bohoslužieb od 17.05. do 23.05.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 17.05. do 23.05.2021

Výsledky 17. kola skríningového testovania 14.05. a 15.05.2021

14.05. a 15.05.2021 sa v našej obci uskutočnilo 17. kolo skríningového testovania na COVID-19. Testovacie tímy otestovali 174 ľudí, nikto nebol pozitívny. Ďakujeme testovaciemu tímu za plynulý priebeh testovania.

Daňové výmery Vám obec doručí do schránok

Zamestnanci Obecného úradu budú 14. prípadne 15. mája 2021 doručovať do domácností rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z dôvodu mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 sa budú doručovať do poštových schránok. Kto má aktivovanú elektronickú schránku cez občiansky preukaz, boli mu rozhodnutia doručené do tejto schránky.

Čítať ďalej: Daňové výmery Vám obec doručí do schránok