Poriadok bohoslužieb od 14.02. do 20.02.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 14.02. do 20.02.2022

Poriadok bohoslužieb od 07.02. do 13.02.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 07.02. do 13.02.2022

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie č. 2021-379-03-T

Verejnú vyhlášku si môžete pozrieť tu.

Informácia o vyhlásení výzvy - MAS Cedron-Nitrava

 

Čítať ďalej: Informácia o vyhlásení výzvy - MAS Cedron-Nitrava

Poriadok bohoslužieb od 31.01. do 06.02.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 31.01. do 06.02.2022

Oznam nájomcom poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, dáva do pozornosti nájomcom poľnohospodárskej pôdy v okrese Nové Zámky ustanovenia § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a to:

Čítať ďalej: Oznam nájomcom poľnohospodárskej pôdy

Poriadok bohoslužieb od 24.01. do 30.01.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 24.01. do 30.01.2022

Poriadok bohoslužieb od 17.01. do 23.01.2022

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 17.01. do 23.01.2022