Obecný úrad žiada o pomoc...

Obecný úrad žiada o pomoc deti, rodičov, starých rodičov, aby nám pomohli zbierať vrchnáky z plastových fliaš: červené, biele, oranžové alebo žlté, nakoľko na MDD pripravujeme vyhotovenie obecnej vlajky z týchto vrchnákov. Vrchnáky môžete nosiť v časti Ondrochov do predajni pani Lukuvkovej alebo k pani Mikulcovej domov na číslo domu 565 a v časti Mlynský Sek môžete vrchnáky priniesť do základnej školy, materskej školy alebo na obecný úrad.

Zápis do prvého ročníka ZŠ

 

Čítať ďalej: Zápis do prvého ročníka ZŠ

Zápis detí do Materskej školy Lipová na školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v Lipovej oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 02.05.2018 (streda) v čase od 08:00 do 15:00 v budove MŠ Lipová.

Otvorenie kompostoviska v Ondrochove v roku 2018

Obecný úrad oznamuje, že kompostovisko v časti Ondrochov bude prvý krát v tomto roku otvorené v sobotu 17.03.2018 od 11:00 do 15:00 hod. a pravidelne každú stredu od 8:00 do 12:00 hod. a každú sobotu od 11:00 do 15:00 hod.

Oznámenie Daňového úradu v Nitre o preberaní daňových priznaní

Čítať ďalej: Oznámenie Daňového úradu v Nitre o preberaní daňových priznaní

Výpožička kníh z knižnice v marci 2018

Obecná knižnica v Lipovej oznamuje, že výpožička kníh v priestoroch knižnice v mesiaci marec 2018 bude nasledovne:

Čítať ďalej: Výpožička kníh z knižnice v marci 2018

Časopis Žurnál v elektronickej podobe 1/2018

Prvé tohtoročné číslo časopisu Žurnál z našich obcí..., v ktorom sú stránky venované aj obci Lipová si môžete prečítať aj v elektronickej podobe. Obci sú venované stránky 23 až 26.

Časopis si môžete prečítať tu.

Odber krvi 09.04.2018

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 09.04.2018 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.