Oznámenie o doručení Zámeru "Výkrm ošípaných farma Lipová"

Obec Lipová informuje občanov o doručení Zámeru „Výkrm ošípaných farma Lipová“ ktorý predkladá navrhovateľ TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra na pripomienkovanie občanov.

Čítať ďalej: Oznámenie o doručení Zámeru "Výkrm ošípaných farma Lipová"

Kalendár akcií 2018

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2018

Čítať ďalej: Kalendár akcií 2018

Pozvánka na 22. zasadnutie OZ Lipová 2. februára 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 30.01.2018

Číslo : 79/2/2018 – 22

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 22. zasadnutie OZ Lipová 2. februára 2018

Pozvánka na fašiangové stretnutie Lipovčanky a ich hostí

 

Čítať ďalej: Pozvánka na fašiangové stretnutie Lipovčanky a ich hostí

Informácia o voľných pracovných miestach MAS Cedron-Nitrava

Čítať ďalej: Informácia o voľných pracovných miestach MAS Cedron-Nitrava

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Lipová 25. januára 2018

Starostka obce  Lipová Lipová, 18.1.2018

Číslo : 79/2/2018 – 21

 

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Lipová 25. januára 2018

Pozvánka na fašiangové posedenie v Ondrochove

 

Čítať ďalej: Pozvánka na fašiangové posedenie v Ondrochove

Fašiangy v našej obci otvorili tí najmenší – naše deti...

Začali sa fašiangy a v Lipovej sa bude tak ako všade na fašiangy zabávať, veseliť, hodovať, tak ako sa na poriadne fašiangy patrí. Ako prvý si fašiangové šantenie vyskúšali naše deti. V sále kultúrneho domu ich čakalo šesť maskotov a kopec dobrej zábavy.

Pozrite si fotky, ako to celé vyzeralo...

Spomienkový koncert v Lipovej 2018

Video z koncertu si môžete pozrieť tu

Čítať ďalej: Spomienkový koncert v Lipovej 2018