Oznam o dodržiavaní harmonogramu zberu papiera v obci

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa zakazuje vynášať papier pri kultúrne domy, najmä pri KD v Ondrochove. Papier treba vykladať podľa obdržaného harmonogramu, najbližší zber papiera je 12. októbra 2021.

Oznam o rozvoze kompostérov do domácností

Vážení občania, na základe prieskumu o kompostovaní vo Vašich domácnostiach a zisťovania záujmu o kompostéry Obec Lipová zakúpila kompostéry do domácností. Od pondelka budúceho týždňa sa začne s rozvozom kompostérov do domácností, ktoré o ne prejavili záujem v dotazníku, doručenom do domácností v minulých mesiacoch a následne odovzdaného k nám s vyznačením, že - mám záujem o kompostér.

Čítať ďalej: Oznam o rozvoze kompostérov do domácností

Oznam o obchádzkovej trase

Mesto Šurany - Mestský úrad v Šuranoch oznamuje, že v dňoch od 20.09.2021 do 30.11.2021 bude z dôvodu realizovania stavby "Okružná križovatka Šurany" (križovatka pri VÚB) uzavretá cesta II/580 a III/1526 ul. SNP, Hasičská a M.R.Štefánika. Obchádzková trasa bude značená dočasným dopravným značením. Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri dodržiavaní dopravných opatrení.

Poriadok bohoslužieb od 20.09. do 26.09.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 20.09. do 26.09.2021

Poriadok bohoslužieb od 13.09. do 19.09.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 13.09. do 19.09.2021

Pozvánka na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2021

Čítať ďalej: Pozvánka na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2021

Poriadok bohoslužieb od 06.09. do 12.09.2021

 

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 06.09. do 12.09.2021

Začal sa nový školský rok 2021/2022...

Fotky zo zahájenia v MŠ si môžete pozrieť tu

Fotky zo zahájenia v ZŠ si môžete pozrieť tu

Škola volá na nový školský rok 2021/2022

Čítať ďalej: Škola volá na nový školský rok 2021/2022