Pozvánka na letný školský camp 2019

Čítať ďalej: Pozvánka na letný školský camp 2019

Odber krvi 27.08.2019

Miestna organizácia SČK v Lipovej oznamuje darcom krvi, že dňa 27.08.2019 sa bude konať dobrovoľný odber krvi na transfúznej stanici v Nových Zámkoch. Odchod bude autami o 7.50 h od KD Ondrochov a o 8.00 h od KD Lipová.

Pozvánka na praktickú ukážku letného rezu jadrovín

Čítať ďalej: Pozvánka na praktickú ukážku letného rezu jadrovín

Sviatočná júnová nedeľa v Lipovej

Čítať ďalej: Sviatočná júnová nedeľa v Lipovej

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ Lipová 26.06.2019

Starostka obce  Lipová Lipová, 18.06.2019

Číslo : 79/2/2019 – 4

Pozvánka

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Pozvánka na 4. zasadnutie OZ Lipová 26.06.2019

Pozvánka na 4.regionálny jarmok MAS Cedron-Nitrava 2019

Čítať ďalej: Pozvánka na 4.regionálny jarmok MAS Cedron-Nitrava 2019

Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome 442

Obecný úrad Lipová oznamuje, že sa uvoľní 3-izbový nájomný byt nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome, súpisné číslo 442.

Čítať ďalej: Oznam o voľnom byte v nájomnom bytovom dome 442

Prečo bolo MDD v Lipovej úžasné?

Všetky deti žili pre danú chvíľu a užívali si to, čo sa okolo nich dialo. Nechali sa nadchnúť pripravenými atrakciami i drobnosťami, ktoré dostali ako darček. Boli bezstarostné, smiali sa celé popoludnie. Ďakujem všetkým, ktorí tiež s veľkou radosťou pripravovali toto skvelé podujatie; starostka obce.

Fotky z MDD

Pracovná ponuka - učiteľka MŠ

Obec Lipová prijme učiteľku do Materskej školy v Lipovej pre školský rok 2019/2020. Bližšie informácie získate na telefónnych číslach: 0908 804 162 alebo 0911 963 683.